Podpis smlouvy byl již jednou odložen a vzhledem k odporu některých občanů jednání doprovázela napjatá atmosféra. Téma protipovodňové ochrany se v Žamberku řeší přes deset let, aniž by byly uspokojeny všechny přístupy k věci. Žádost o dotaci na stavbu ochranných hrází podél řeky byla podána v roce 2008. Když konečně došlo k výstavbě, stavební firma zajištěná investorem Povodí Labe zkrachovala. V této situaci město rozhodovalo, zda odsouhlasí svou další spoluúčast. Neútěšný stav nábřeží, který za sebou zanechala původní stavební firma, vyburcoval obyvatele z okolí řeky, aby peticí požadovali zachování lipové aleje a přehodnocení celého projektu, který považují za zastaralý a necitlivý vůči ekosystému. Na jednání zastupitelstva předala členka petičního výboru 370 podpisů; petici je do konce června stále možné podepsat. Nespokojení občané ze sdružení Živý Žamberk předložili i dokumenty zdůrazňující funkci mikroklimatu stromořadí či dendrologický plán. Tabulka nákladů připravená městem však předjímala rozhodnutí zastupitelů: pokračování s novou smlouvou předpokládá náklady ve výši 17,1 milionů korun, pokračování bez podpisu smlouvy 39 milionů (dotace nebude reagovat na problémy se stavební firmou), ukončení projektu s odkupem nefunkční rozestavěné stavby k případné další investici 15,7 milionů a ukončení s odstraněním stavby 20,4 milionů korun.

Lenka Goliášová z petičního výboru rozhodnutí města považuje za ekologický skandál. „Zastupitelstvo nějakým počtem hlasů rozhodlo, ale nepovažuji to za dobré pro Žamberk. Máme plán B, podnikneme právní kroky,“ komentovala výsledek jednání.

V diskusi zaznívaly i hlasy občanů, kteří si myslí, že pokračování je volbou menšího zla. „Dohlédněme za koruny lip, ať vidíme širší kontext řešení problému s projektem, který nemusí být nejlepší, ale jeho pokračování je pro Žamberk lepší variantou,“ řekla návštěvnice zasedání. „Bylo podceněno odborné posouzení celého protipovodňového opatření, pojďme zadat skutečně expertní analýzu,“ vyzvala poněkud absurdně vedoucí odboru životního prostředí Jaroslava Červená, která v roce 2012 schválila budoucí kácení lip na nábřeží. Protahovat rozhodnutí o podpisu smlouvy však nebylo možné, pokud má stavba pokračovat. Dotační podmínky vyžadují ukončení do listopadu 2019.