Na staveništi se zabydlela firma MADOS MT s.r.o. Opustit by ho měla do konce listopadu 2019. Průtahy a změna stavebníka pro město nebudou znamenat vyšší náklady, navýšení ceny pokryje ministerstvo zemědělství. Kvůli protestům obyvatel projekt dozná změn v kapitole zeleň.

„Ředitel společnosti MADOS MT deklaroval, že i přes dané problémy se stavbou protipovodňových opatření a situaci na současném stavebním trhu bude stavba dokončena v termínu. Žádá však o podporu všech zúčastněných stran a toleranci občanů v průběhu stavební činnosti,“ uvedla Monika Škodová z Městského úřadu Žamberk. Mezi první úkoly firmy bude patřit dokončení hotové hrubé stavby a úpravy okolí v souladu se změnou v plánu ozelenění.

Kolem Divoké Orlice v Žamberku se začalo budovat loni. Původní zhotovitel však neplnil podmínky výstavby, a tak Povodí Labe jako investor na podzim odstoupilo od smlouvy. Hrubá stavba po zabezpečení přečkala do jara, kdy investor vybral nového stavebníka.

Opětovné zahájení stavby provázely protesty obyvatel proti kácení lip. O osudu stavby také museli znovu rozhodovat zastupitelé. Měli několik variant: pokračovat s novou smlouvou a s vědomím nákladů 17,1 milionu korun, pokračovat bez podpisu smlouvy a s náklady 39 milionů, ukončit projekt a odkoupit nefunkční rozestavěné dílo za 15,7 milionu, nebo ukončit projekt a stavbu odstranit za 20,4 milionu korun.

Čelit také museli kritice místních. Kolem čtyř set lidí podepsalo petici proti kácení vzrostlých stromů. Zásadní připomínky měli také k samotnému projektu, když upozorňovali, že je vytvořen pouze na dvacetiletou vodu. Lenka Goliášová z petičního výboru rozhodnutí města o spolufinancování projektu považuje za ekologický skandál. „Zastupitelstvo nějakým počtem hlasů rozhodlo, ale nepovažuji to za dobré pro Žamberk. Máme plán B, podnikneme právní kroky,“ komentovala výsledek červnového jednání.

Odpůrci dosáhli alespoň dílčích změn. „Na základě připomínek občanů budou prováděny drobné změny v projektu, pro které byl stanoven postup. Generální ředitel Povodí Labe přislíbil spolupráci při úpravě projektu ozelenění na základě těchto připomínek. Panuje však shoda na tom, že tato rozsáhlá stavba bude pokračovat dle schváleného projektu, uzavřených smluv a vydaných rozhodnutí a stanovisek správních orgánů,“ dodala Monika Škodová.

Diskuze o protipovodňových opatřeních se v Žamberku vede deset let. Ničivé povodně město zasáhly v letech 1997 a 2000.