Vzhledem k poskytnutým finančním prostředkům bylo možné vybavit školní dílnu, lépe zařídit učebnu rodinné výchovy a nakoupit potřebný materiál na různé výrobky. Také se žáci mohli zúčastnit exkurzí do různých podniků, mohli porovnávat práci dříve a dnes při návštěvách skanzenů, muzeí a výstav. Za dobu trvání projektu se uskutečnily tři dvoudenní exkurze pro 6. a 7. ročník a tři pro 8. a 9. ročník. Proběhly tři projektové dny, při kterých do naší školy přišli odborníci ukázat svoji práci. Kromě toho byly připraveny jednodenní exkurze do bližších i vzdálenějších míst. V pracovních činnostech se tvořily výrobky podle nových technik a postupů. Toto všechno by mělo přispět k lepšímu přístupu žáků k vlastní zručnosti a probuzení zájmu o technické obory.
Realizační tým projektu: Mgr. Eva Valentová, Mgr. Jana Kristková, Mgr. Petr Vitásek, Mgr. Ivana Zatloukalová, PhDr. Jana Žáková.
Mgr. Jana Kristková, koordinátor projektu