Představí stovku exponátů (z toho osm desítek obrazů): od klasických závěsných obrazů od baroka po současnou dobu přes historické mapy, grafická díla z dob urbanizace Mýta po fotografické snímky z 19. a 20. století. „Největší obraz Vysokého Mýta, dílo Václava Jansty, do zvonice nedostaneme, ale jinak představíme všechna ostatní známá vyobrazení města. Je s podivem, že je jich docela málo, nejstarší je až z poloviny osmnáctého století a zachycuje požár Mýta. Alois Vojtěch Šembera se pokusil v předminulém století nakreslit fiktivní podobu města v sedmnáctém století. Na výstavě budou zastoupeni všichni významní malíři, kteří měli a mají souvislost s městem. Současní autoři byli požádáni, aby zapůjčili na výstavu svůj obraz Mýta, ti budou v jednom patře. Asi dvacet exponátů vytvoří dobový dokumentační materiál," sdělil detaily ředitel galerie Pavel Chalupa. S vernisáží se počítá v pátek 7. září na 17. hodinu, otevřeno bude kromě pondělků do 28. září.   (jko)