Vestibul školy a v případě hezkého počasí i prostranství před ní se od 7.30 hodin začne plnit prodejci. Své zboží budou moci vystavit na lavicích. Vítáni jsou jednotlivci i spolky, kluby a jiné organizace, které výtěžek z prodeje mohou využít pro svou další činnost. Pracovnice knihovny nabízejí navíc službu těm občanům, kteří by chtěli na bleším trhu své věci prodávat, ale z nejrůznějších důvodů se ho nemohou zúčastnit. Tyto věci zájemci mohou donést do knihovny, kde si stanoví cenu. O nabídku tohoto zboží se pak na trhu postarají knihovnice. Každý prodávající zaplatí symbolický poplatek dvacet korun.
Obchodovat se začne v 8.30 a trh skončí půl hodiny před polednem. „Výtěžek z akce, poplatky vybrané od prodávajících účastníků, použijeme na akce podporující čtenářství dětí. Pořídíme za ně například malé odměny pro účastníky čtenářských soutěží," dodává ředitelka knihovny Ivana Marečková a dodává: „Pokud při úklidu narazíte na knihy, které už nepotřebujete, vězte, že ve vstupní chodbě naší knihovny funguje knižní směnárna, kam můžete kdykoliv přinášet knihy všech žánrů i stáří, které už u vás doma můžete postrádat a další zájemci si je naopak rádi do svých domácích knihoven zařadí. Stále platí, že Čech knihu nevyhodí!" (rz)