Naznačil to průběh veřejného projednání záměru, které se konalo v úterý večer v sále jablonského kina.

Veřejné projednání mělo premiéru

Svým způsobem bylo veřejné projednání pro malebné podhorské městečko historickou událostí. „Za dobu, co jsem byl místostarostou a jsem starostou, se žádné podobné veřejné projednávání nějakého záměru nekonalo, prostě nebylo potřeba. Teď  jde ale o věc zásadní. Schválení záměru jsem já i někteří zastupitelé chápal jako krok k tomu, aby se k němu otevřela diskuze a uskutečnilo se i jeho veřejné projednání," řekl Orlickému deníku starosta Jablonného Miroslav Wágner.
A diskuze se opravdu rozproudila. Svědčí o tom řada podepsaných i anonymních dopisů, které dorazily jak na radnici, tak i k některým členům zastupitelstva. Světlo světa spatřila i petice proti prodeji pozemku, pod níž jsou dnes stovky podpisů Jabloňáků i „přespolních". Dá se říci, že v jinak spíše poklidném městečku místy i plály vášně.

Sál kina byl 
v úterý téměř plný

O tom, že problematika prodeje pozemku pod autobusovým nádražím společnosti Penny, následné výstavby marketu a s ní souvisejícího vybudování nového dopravního terminálu v Nádražní ulici, rozhodně není obyvatelům Jablonného nad Orlicí lhostejná, svědčil fakt, že  sál i balkon kina zaplnili málem do posledního místečka.
´Jen stručné připomenutí záměru: Ve městě by měl být postaven Penny Market, společnost si vybrala jediné místo, a to plochu současného autobusového nádraží, kterou chce koupit. Investor by musel navíc postavit i náhradní terminál v sousedství vlakového nádraží. Podmínkou pro  případný prodej území bylo také vybudování odstavné plochy pro nákladní vozidla.

Tříhodinová diskuze měla úroveň

Diskuze v sále jablonského kina trvala přes tři hodiny. Hovořili starosta, předkladatelé záměru z řad zastupitelstva i další zastupitelé, zástupce investora, zpracovatel studie nového autobusového terminálu i pozvaní nezávislí odborníci: architekt a krajinný architekt. Ti seděli na jevišti a tvořili jakousi jednu pomyslnou stranu hřiště, zatímco druhou bylo plné hlediště, v němž byli jak odpůrci, tak i zastánci záměru. A svůj názor vyjádřila řada z nich.
I když panovaly jisté obavy z toho, že by se diskuze mohla „zvrhnout", nutno objektivně konstatovat, že probíhala na úrovni, což slouží ke cti všech diskutujících. Okruhy byly jasně dané:  Chtějí Jabloňáci  ve svém městě market? Má stát na místě dnešního autobusového nádraží? Pokud ano, jak má vypadat? Související problematikou bylo vybudování nového autobusového  terminálu, jeho vzhled a umístění.

Petici podepsalo přes sedm set lidí

U mikrofonu byla i autorka petice  „Prosím, neprodávat" Zdeňka Balšánková. Ta mj. prohlásila: „Hlavním cílem petice je podpořit názor neprodávat pozemek o rozloze přes čtyři tisíce metrů čtverečných v centru Jablonného. Jde o pozemek uprostřed  města, který leží mezi historickým mostem a památkovou zónou náměstí a spolu s nimi vytváří nezaměnitelnou tvář Jablonného." Připomněla také skutečnost, že petici podepsalo ke dni konání veřejného projednání 729 lidí.
Kritické připomínky k záměru přednesl i Petr Vacek, student architektury. Uvedl mj., že městu schází vize jeho dalšího rozvoje. V závěru svého vystoupení pak prohlásil, že je připravený v případě schválení prodeje pozemku a stavby marketu klást legitimní překážky realizaci a případně založit i sdružení odpůrců.

Zaslouží si město levný obchod?

Opačného názoru byl kupříkladu předseda místních sociálních demokratů Josef  Záliš, který patří k iniciátorům záměru výstavby marketu ve městě: „Já skutečně nechápu, co se tady v Jablonném děje. Původní důvod, proč stavět market, byl v tom, že je Jablonné nízkopříjmové. Obchody tady jsou proti Penny Marketu skutečně drahé. Jablonné si zaslouží levný obchod. Jde hlavně o důchodce, o matky s dětmi, o matky, které jsou samy, samoživitelky. Ty si zaslouží nakupovat levněji. Co se vám, lidi, proboha nelíbí na marketu? To, že budete mít na zdevastovaném autobusovém nádraží místo kamionů obchod?" ptal se přítomných.

Spokojenější odcházeli odpůrci

Plocha, o kterou se Jabloňáci přeli, byla starostou i dalšími označena za „rodinné stříbro města". A to by se podle názorů mnohých z publika nemělo prodávat. Podpořili je i pozvaní nezávislí architekti, kteří konstatovali, že jde o místo s velkým potenciálem a významem pro budoucnost Jablonného.
V závěru diskuze pak lidé ze sálu požádali zastupitele, aby jednotlivě řekli, jak budou na příštím zastupitelstvu hlasovat při projednávání prodeje „rodinného stříbra". Spokojeni mohli být odpůrci záměru, podle vyjádření zastupitelů bude „pro" zřejmě jen menšina, kterou tvoří samotní iniciátoři výstavby marketu.