Stavět se však začne asi až na jaře. Na prvopočátku dlouhého zdržení byly chyby v původním projektu. Stoply stavbu loni na podzim, když stavební firma (Metrostav) vybraná v konkurzu převzala staveniště. „Nedostatky v projektové dokumentaci byly zjištěny, když firma začala vyměřovat staveniště a porovnávat dokumentaci se skutečností,“ popisuje anabázi starosta Martin Košťál a dodává: „Další problém přinesly závěry geologického průzkumu. Ke vší smůle projektant zemřel, a protože projektovou dokumentaci neměl kdo opravit, museli jsme hledat novou firmu. Po přepracování dokumentace se však ukázalo, že je nutné navýšit cenu za dílo.

Nová nabídka stavební firmy byla vyšší o více než dvacet procent, i s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek bylo město nuceno od smlouvy s firmou odstoupit.“ Město jedná s Metrostavem o vyrovnání již vzniklých nákladů. V nové soutěži byla vybrána firma CGM Czech Říčany. „Cena by neměla překročit 60 milionů,“ podotkl starosta. Sportovní areál má tvořit fotbalové hřiště s umělým trávníkem, běžecký ovál a sektory pro další atletické disciplíny, skatepark a dětské dopravní hřiště.