Josef Kopecký, ředitel ZŠ Sopotnice:
„Nestávkujeme. Samozřejmě chápeme, kvůli čemu stávka je, ale myslíme si, že je to především spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, v tomto případě mezi státem a jeho zaměstnanci. Je nepřípustné, abychom si jako rukojmí brali rodiče a jejich děti.

Ve škole jsme v tom naprosto jednotní a jsem za to moc rád. Tím neříkám, že si myslíme, že naši nepedagogičtí pracovníci mají hodně peněz, ale ten dialog by se měl skutečně vést jinak, určitě ne formou stávky.

Otázkou je, nakolik stávku chtějí samotní zaměstnanci a nakolik odbory. Když už tedy máme odbory, měly by především vyjednávat, nikoli vydírat. V momentě, kdy se dialog dostává do pozice vydírání, končí možnost domluvy, toho jsou si odbory vědomy, přesto to praktikují.“