V pátek 8. června s nimi pohovořili o obecné bezpečnosti a ochraně proti šmejdům, prostor dostala i další témata, například bezpečnost v silničním provozu a velmi okrajově bezpečnost na internetu.