Jako vždy se bude hovořit o problémech těchto vesniček, co by chtěli lidé zlepšit a opravit, na co město má finance, co by se dalo stihnout během roku. „Na programu budou jako obvykle v prvé řadě komunikace, které v těchto místech velice trpí provozem velkých aut a zemědělských strojů. Řeč bývá vždycky také o veřejném osvětlení, kde je nutné ho opravit, kde přidat světla. Určitě dojde na údržbu silnic v příštím zimním období,“ poznamenal starosta města Martin Krejza.

Vloni se dotazovali někteří obyvatelé osad, třeba v Brtči, zda by se nevyplatila plynofikace. Skutečnost je taková, že před několika lety se případné zavedení plynu ukazovalo snadnější a rýsovala se možnost, že by město v tomto směru vyvíjelo aktivitu. Ovšem záměr již dávno padl, zájem lidí se velice snížil, podmínky se zhoršily, finanční náklady by byly nyní určitě dvojnásobné. V jednotlivých osadách nejsou čistírny odpadních vod, neobjevují se prý ani v žádném dotačním programu Evropské unie, starosta však uvedl, že město bude zjišťovat možnosti a podmínky pro případnou výstavbu. Což tedy neznamená, že se budou „čovky“ stavět. Zatím je to spíše tak, že odpadní voda směřuje do rybníčků nebo mokřadů v těchto obcích. Stavět čistírny by totiž znamenalo takovou finanční zátěž, že by ji město samo pochopitelně nemohlo unést.

(jko)