Darovací smlouvu schválili krajští zastupitelé. K převodu mohlo dojít až po uplynutí tříleté lhůty. Projekt byl tehdy financován z rozpočtu Pardubického kraje a programu prevence kriminality ministerstva vnitra. „Jeho cílem bylo zlepšení podmínek pro výslechy dětí – obětí nebo svědků trestné činnosti a pro výslechy dospělých obětí a svědků závažné trestné činnosti, především násilného a mravnostního charakteru. To se týká například obětí domácího násilí, seniorů, osob se zdravotním postižením, znásilněných žen a podobně,“ uvedl krajský radní Pavel Šotola.

Na útvarech policie bylo díky projektu vytvořeno prostředí, v němž hlavně dětské oběti nejsou vystavovány dalším vypjatým stresovým situacím. Místnosti jsou totiž upravené jako dětský pokojíček.