Změny souvisí s úpravou  městské zeleně, do které se pustila zdejší radnice. Jak připomíná starosta Miroslav Wágner, celý záměr byl nejdříve s Jablonskými veřejně projednáván a konzultován s odborníky. Ti náměstí rozdělují na dvě odlišné části, jakýsi „lesopark" a velké parkoviště, obojí rozdělené silnicí první třídy, která centrem Jablonného prochází. „Musím přiznat, že se  mi  v počátcích  zdál návrh obnovy zeleně poněkud odvážný," konstatoval starosta a dodal: „S postupem doby,  po diskuzích s nezaujatými odborníky, si  uvědomujeme, že je čas na radikální řešení, které opět odhalí pohled na historické budovy stojící tu po staletí.  Nové úpravy  poskytnou  návštěvníkům náměstí větší volnost. Součástí  záměru je i rozšíření prostoru kolem sloupu ve středu náměstí. Zaniklá parkovací místa nahradíme rozšířením  parkovacích ploch v ulici Českých bratří.  Současnou úpravou se  vracíme k původnímu návrhu architekta Petra Fuchse, pokud možno jednoduchého řešení prostoru náměstí."
Úpravy skončí instalací nové obří dřevěné lžíce koncem května. Její provoz už bude jiný. „Lžíce bude napájena z uzavřeného obvodu, což znamená úsporu pitné vody. Na druhé straně budeme přece jenom vodu z vodovodního řadu potřebovat na udržení svěží zeleně trávníku prostřednictvím automatického zavlažování.  Společnost VaK nabídla zřízení pítka, aby mohli pocestní a návštěvníci města ochutnat nefalšovanou ´suchovršskou´," dodal Miroslav Wágner. Jeden ze stromů, který sloužil jako vánoční strom, nahradí vždy ve vánočním čase jiný z městských lesů.