„Bude to u nás tak, jak je tomu v celé Evropě. Toto opatření umožní zejména cizincům využít při jejich krátkodobých pobytech v Čechách a na Moravě možnosti rybolovu, posílí se tím atraktivita České republiky i z hlediska cestovního ruchu," hájí novinku příští sezony předseda Českého rybářského svazu Alexander Šíma. Rybáři jsou ale spíš skeptičtí. „Pokud budou dodržovat pravidla, která platí pro všechny ostatní, potom proč ne, ale mám obavy, že to tak nebude. Pravidla neznají, zkušenosti nemají…" obává se Michal Šindelář z České Třebové. „Můžeme očekávat zvýšené rušení klidu, drancování vod a rozhodně nárůst přestupků proti rybářskému řádu," domnívá se Jiří Louthan, šéfredaktor magazínu ČasNaRyby.cz.

Může to být neškodná úprava. Nebo také těžký masakr našich vod. Novinka příští rybářské sezóny budí emoce. Kdokoliv si bude moci koupit oprávnění k rybolovu na 30 dní bez ohledu na to, jak umí zacházet s rybou, která je podměrečná a musí zpět do revíru. Nájezdy legalizovaných pytláků nebo cizinců, kteří nebudou muset splnit žádné kvalifikační testy a prakticky si jen koupí licenci, se na březích rybníků 
a řek stanou samozřejmostí. Rybáři mají obavy a ptají se: Kdo revíry ohlídá? Bude dost porybných? To jde Českému rybářskému svazu jen 
o příjem z prodeje povolenek? Jeho představitelé ovšem říkají: Klid, jen zjednodušíme výdej povolenek a žádné masakry nedopustíme.

Alexander ŠÍMA, předseda Českého rybářského svazu:
Tlak na odstranění naší byrokracie přicházel zejména z ciziny od našich uživatelů revírů, kam cizinci nejčastěji míří, tedy z jižních Čech. Pokud k nám chce někdo z ciziny přijet za rybářským vyžitím, nejsou to (jistě až na výjimky) amatéři, ale zkušení rybáři. Doklady vydané 
v jejich mateřské zemi jsou jim však u nás často k ničemu.

Bude to u nás tak, jak je tomu v celé Evropě. Rybářský lístek si lze ve většině zemí pořídit v obchodě se sportovním zbožím (jako ve Francii), často také třeba na benzinkách a podobně. Z obsáhlého průzkumu, který jsme i za pomoci Evropské rybářské federace provedli, vyplynulo, že pouze ve Švýcarsku vyžadují pro vydání licence zkoušky odbornosti a v několika málo zemích je pak vyžadují 
k dlouhodobým rybářským lístkům. Že by tyto země přehlížely potřebu ochrany jejich vod před nevyškolenými a neprověřenými rybáři? Důvody, které vedly naše zákonodárce při schvalování zákona o rybářství 
k zavedení podmínky kvalifikačních předpokladů, nejsou zřejmé; ani důvodová zpráva k zákonu je relevantně nevysvětluje.

Až do března 2004 přitom nebylo nikdy třeba k získání rybářského lístku jako jakési licence státu (prostředky za ně získané také nejdou zpět do rybářství, ale jsou příjmem veřejných rozpočtů) prokazovat kvalifikační předpoklady. Tento lístek totiž ještě neopravňuje nikoho k samotnému rybolovu.

Zájemce o lov musí mít ještě platnou povolenku, vydávanou uživatelem revíru, který je za hospodaření v rybářském revíru odpovědný. Tedy také za to, že povolenku vydá jen tomu, kdo je rybolovu znalý a kdo bude respektovat zákonem a rybářským řádem stanovená pravidla. Ostatně kontrolovat to je povinna rybářská stráž.

Takže shrnuto: Toto opatření umožní zejména cizincům využít při jejich krátkodobých pobytech v Čechách a na Moravě možnosti rybolovu, posílí se tím atraktivita České republiky i z hlediska cestovního ruchu, nezanedbatelné jsou také příjmy uživatelů revírů za vydané povolenky. A to aniž by zde byla vskutku důvodná obava, že tím naše rybářské revíry utrpí.

 Jiří LOUTHAN, šéfredaktor rybářského magazínu ČasNaRyby.cz:
Třicetidenní rybářské lístky jsou patrně nevyhnutelnou záležitostí, která dříve či později musela dorazit i nám. Bohužel je to však novinka, která bude mít hned několik negativních dopadů na revíry, rybáře i ryby samotné.

S nárůstem zahraničních rybářů na březích našich revírů můžeme očekávat zvýšené rušení klidu, drancování vod a rozhodně nárůst přestupků proti rybářskému řádu.

Pro tento názor jednoznačně hovoří zkušenosti našich rybářů 
z příhraničních oblastí České republiky, ale také z jejich výprav do zahraničí, kde se setkávají se zavrženíhodným chováním rybářů 
z některých konkrétních evropských zemí.

Hlasité pitky u vody do ranních hodin, braní podmírových ryb, nedodržování jejich povoleného počtu – to nejsou aktivity, nad kterými by čeští rybáři pouze mávli rukou.

Navíc, nezapomeňme, že řada prohřešků bude páchána cizinci vlastně nevědomky. Prut se dostane do ruky i lidem, kteří v životě ryby nelovili, neprošli žádnými zkouškami ani neměli učitele, který by je do poctivé rybařiny zasvětil. Jak asi bude zacházet 
s úlovkem živé ryby někdo, kdo má pouze za „povinnost" si přečíst náš rybářský řád? Nepřijde mi ani fér, že na jedné straně musíme my řadoví rybáři skládat zkoušky a najednou tu může lovit kdokoli, kdo si prostě zaplatí konkrétní lístek.

Ale abychom nekritizovali pouze budoucí zahraniční rybáře u nás, umím si představit, že i naši občané vymyslí, jak zužitkovat třicetidenní lístky ve svůj prospěch. Například tak, že si nový typ lístku koupí pro svou několikatýdenní výpravu na někoho z rodiny, aby mohl mít dočasně k dispozici čtyři pruty k lovu namísto dvou. Vůbec se netěším na to, co nám třicetidenní lístky přinesou, a mohu snad jen konstatovat, že bych se ve svém odhadu jeho negativ velice rád mýlil.

Orlickoústecko – Známe rybářský zákon i ryby samotné. Museli jsme složit zkoušky a chodíme na brigády, argumentují rybáři proti zavedení třicetidenních rybářských lístků bez zkoušek.
Budou rybářsky atraktivní lokalitu, jakou jsou například Pastviny, od příští sezony drancovat nerybáři? Nebo je to zbytečně černý scénář? Jaký bude výsledek změny, kterou připravilo ministerstvo zemědělství, se teprve uvidí. Rybáři ji ale spíš nevítají.
Cílem opatření je umožnit v Čechách rybaření cizincům ze zemí, které s naší republikou nemají uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rybářských lístků. Krátkodobý rybářský lístek má stát dvě stě korun, nečlenové svazu k tomu však ještě musí přičíst náklady na povolenku, tedy další více než dva tisíce korun. „Lístek je doklad, který vydává obec. Povolenku k rybolovu uživatel revíru. A nedá se udělit právě bez prvního jmenovaného," vysvětlil pro Deník jednatel Českého rybářského svazu Jan Štípek.
Rybáři z novinky mají obavy. Potvrdil to i předseda českotřebovské místní organizace Českého rybářského svazu Michal Šindelář: „Lidi, co lístek nemají, můžou ryby poškodit a nadělat víc škody než užitku. Pokud budou dodržovat pravidla, která platí pro všechny ostatní, potom proč ne, ale mám obavy, že to tak nebude. Pravidla neznají, zkušenosti nemají… Navíc to povede k ještě většímu tlaku na vody, už teď je někde rybářů až moc."
I přesto už hlavní diskuze o tomto tématu odezněla, aktuálně rybáři řeší novou sezonu a otázku hrozícího sucha a úhynu ryb.

Ústí nad Orlicí – Luxusní štiky, okouni nebo lososi, to láká rybáře do Norska. Rybolov v Norsku ale má svá pravidla. Obecně lze konstatovat, že pro mořský rybolov není potřeba rybářský lístek ani povolenku, ve sladkovodních revírech rybolov ale něco stojí. Jednotné rybářské předpisy v Norsku neexistují, liší se revír od revíru. Pro lov některých druhů je nutné si zakoupit státní rybářský lístek, na řekách a jezerech je navíc požadována místní povolenka… Pravidel, která musejí rybáři-turisté respektovat, není málo.
Své o tom ví Jiří Jányš z Ústí nad Orlicí, který si rybolov v Norsku vyzkoušel. Proti rybaření turistů v Česku není, ale, jak říká: „Ať si to zaplatí." Navíc je podle něj těžké srovnávat „český rybníček" s norským, kde je na velké území a velké množství ryb málo lidí. „Musím splnit dvacet brigádnických hodin, abych měl nárok si koupit povolenku, nebo musím brigádnické hodiny zaplatit. To jsou dva tisíce, a k tomu za dvanáct set povolenka. A samozřejmě rybářský lístek musím mít taky. Za sebe jako rybáře bych tedy řekl ano, ať jim to dají, ale otázka je, za jaké peníze," říká Jiří Jányš.