„Město se extrémně zadluží,“ říká Martin Moravec z iniciativy Letohraďák. Kritika zaznívá také na úpravy hlavního sálu kulturního domu. Ten má totiž podle městem prosazovaného projektu projít jen nezbytnou úpravou. Členové iniciativy proto připravili vlastní projekt, který se nyní snaží prosadit.

I na ten však zaznívá kritika. Studie vypracovaná hnutím je totiž podle některých obyvatel málo průkazná. Někteří obyvatelé se navíc ptají, kdo ponese zodpovědnost za případný nový projekt, který Letohraďáci navrhují.

Právě tato občanská iniciativa prosadila konání místního referenda, které se uskuteční už v sobotu 1. května, kdy obyvatelé města rozhodnou. Obě strany se shodují na tom, že nejdůležitější je, aby se co možná nejvíce občanů dostavilo k volebním urnám. „Hlavně k referendu přijďte. Přál bych si, aby byl výsledek co nejvíce reprezentativní,“ vyzývá starosta Petr Fiala.

Orlický deník proto vyzval obě strany, aby zodpověděly základní otázky.

Pět plus jedna otázka pro starostu města Petra Fialu

Starosta Petr Fiala, zdroj: Archiv PFStarosta Petr Fiala, zdroj: Archiv PFZdroj: Deník/Karolína VelšováBlíží se místní referendum, které rozhodne o osudu domu kultury v Letohradě. Ať dopadne jakkoliv, vnímáte to jako důležitý milník pro život ve městě?

Každé referendum je pro život daného města zásadní. Jako důležité vnímám, že už druhý rok jsme díky pandemii bez kultury. Vnímám to, že občané budou rozhodovat o tom, aniž si třeba plně uvědomují, zda tu budeme bez objektu pro kulturu ještě dva roky, nebo třeba možná 7 let. A to pro město, které považuji za velmi kulturní, si myslím je také podstatné. Obávám se, že takhle dlouhé přetržení činnosti kulturních spolků a nemožnost pořádat větší kulturní představení pro místní, by mělo nedobré důsledky, které penězi vyčíslit nejde. Věčnou škodou už také zůstane, že dobu uzavření kulturních institucí kvůli pandemii jsme nemohli využít k jakékoli realizaci stavebních prací, polovina mohla být již za námi.

Současná podoba kulturního domu v LetohraděSoučasná podoba kulturního domu v LetohraděZdroj: archivPokud lidé v referendu rozhodnou, že souhlasí se současným projektem, kdy začne město s rekonstrukcí?

Realizace byla schválena v zastupitelstvu, zastavena je kvůli referendu, čeká se na výsledek. Zadávací podmínky veřejné zakázky na zhotovitele máme připraveny, tak prakticky ihned po schválení v radě města, tedy ještě v květnu začne hledání zhotovitele, stavět by se mohlo od září a počítáme s dvěma roky výstavby. Objekt by své brány pro kulturu a ZUŠ otevřel v září 2023.

Největší kritika zaznívá asi na cenu nového kulturního domu. Protistrana často zmiňuje zadlužení města, které bMožná podoba letohradského KD - varianta rekonstrukceMožná podoba letohradského KD - varianta rekonstrukceZdroj: OK PLAN ARCHITECTSudou občané splácet desítky let. Je rozumné se takto zadlužit, navíc v době, kdy nás dost dobře možná čeká ekonomická krize?

Rozdíl mezi městem připraveným řešením a kritiky předpokládaným řešením jsou ve výši splátek 2,5 mil. ročně po dobu 20 let při fixním úročení 0,88%. Inflace je a bude vždy vyšší. Při výši rozpočtu města Letohrad si myslím to nepotřebuje dalšího většího komentáře. A ano, tak jako když si někdo vezme hypotéku, bude mít ročně na běžné výdaje a cokoli dalšího o výši splátky méně. Buď se bude splácet 7,5 mil, nebo 10 mil. Kč. Asi tak.

Pokud lidé v referendu rozhodnou, že nesouhlasí se současným projektem, znamená to, že ho město skutečně neuskuteční?

Bude-li výsledek referenda závazný, tak se jím musí řídit každý. Pokud bude nezávazný (nepřijde potřebný počet hlasujících a ani jedna z variant nedosáhne potřebného počtu procent), pro mě osobně bude důležité, zda některá z variant obdrží výraznou převahu. Každý bude muset též vážit, že do příprav projektu rekonstrukce bylo již vloženo 10 mil. Kč veřejných prostředků. Chtěl bych spoluobčany vyzvat, aby k referendu opravdu zašli a vyjádřili se, jak to vidí. Moc bych si přál, aby byl výsledek referenda co nejvíce reprezentativní.

Přehled volebních místností:

Základní škola Komenského
Zámek
Základní škola U Dvora
Základní škola Orlice
Kampelička
Hasičská zbrojnice Červen

Jak se občané dozvědí výsledky referenda?

Hned po celkovém sečtení budou zveřejněny na úřední desce města. Předpokládám, že by to mohlo být kolem 23. hodiny v sobotu 1. května.

O víkendu bude rozhodnuto, ať bude výsledek jakýkoliv, těšíte se na to, že už bude konečně jasno a veletoče spojené se sporem okolo kulturáku skončí?

Těším se, že bude po referendu a atmosféra se uklidní. Zda skončí spory a veletoče, snad ano, to se teprve pozná. U obou variant výsledku se dají očekávat další debaty J. Ať už to bude, jak bude, na prvním místě musí pro každého být Letohrad a jeho občané.

O kauze jsme psali již zde:

Pět otázek pro Martina Moravce z občanské inciativy Letohraďák

Martin Moravec z inciativy Letohraďák: Zdroj: web iniciativyMartin Moravec z inciativy Letohraďák: Zdroj: web iniciativyZdroj: Deník/Karolína VelšováCo je podle vás největším problémem současného projektu kulturního domu, který odmítáte? 

Problémů návrhu rekonstrukce je více, ale mezi těmi hlavními vidíme, především velmi vysokou cenu tohoto projektu a tím extrémní zadlužení města a to v době velmi nejistého vývoje veřejných financí. A pokud tuto cenu dáme do kontrastu s tím, co dostaneme, tedy že hlavní sál  - srdce kulturního domu zůstane nezměněn, nenabídne možnost koncertů a akcí na stání, ani velkých plesů, ani lepší kino-plátno  nebo zvuk. Nezlepší se ani dosavadní špatný výhled na jeviště, nebo málo prostoru pro nohy a další. Shrnuto podtrženo, málo muziky za hodně peněz a promarnění neopakovatelné příležitosti postavit novou moderní a architektonicky zajímavou budovu.

Pokud lidé v referendu rozhodnou pro projekt připravený městem, jaká bude v ten moment Vaše role?

Celý tým, který se podílel na této studii je připraven aktivně spolupracovat na realizaci našeho záměru, abychom časově i finančně dostáli termínůmMožná podoba letohradského KD - varianta novostavbaMožná podoba letohradského KD - varianta novostavbaZdroj: OK PLAN ARCHITECTS či cílům, které deklarujeme. Bude- li občany zvolenou varianta novostavby, tak je zřejmé, že v zájmu rychlé realizace bude potřeba podpory od zastupitelů koalice, kteří mají většinu. Vzhledem k ochotě splnit přání občanů, jež deklaroval pan starosta, by to neměl být problém. Můžeme postupovat velmi efektivně.

Slibujete sami projekt, který má být o několik desítek milionů levnější. Kdo vaši studii zafinancoval?

Náklady na tuto studii a také na veškerou činnost této iniciativy byly financovány vlastními zdroji členy sdružení Letohraďák. Dále všem těmto lidem patří velké poděkování za velké množství času věnovaného této iniciativě.

Občanská iniciativa Letohraďák vznikla v červenci roku 2020. Stalo se tak po uveřejnění ceny za plánovanou rekonstrukci domu kultury. Za pomoci petice hnutí iniciovalo vypsání referenda o rekonstrukci domu kultury

Slibujete menší provozní náklady. Co si pod tím představit?

Díky jednomu multifunkčnímu sálu bude objekt podstatně menší než plánovaná rekonstrukce, což podstatně sníží provozní náklady. Budovu bychom také rádi postavili v pasivním standardu, což jednak dále sníží tyto náklady a jednak umožní získat dotaci 30 % z ceny stavby.

Téma okolo Domu kultury rozděluje místní. Myslíte si, že po referendu, ať dopadne jakkoliv, dojde ke smíření? Nebo zbude část nespokojených občanů a prohloubí se konflikt?

Jedná se o obrovskou investici, která město zadluží na dlouhou dobu. Je proto dobře, že se tato otázka detailně probírá, a že si o ní rozhodnou sami občané v referendu. Věříme, že letohraďáci jsou rozumní a budou respektovat většinový názor ať už jedné či druhé strany. Osobní výpady, které můžeme vidět na sociálních sítích, reprezentují pouze velmi malou skupinku, bohužel zpravidla však napadajících naši iniciativu. Věříme, že tyto antipatie s referendem opadnou, ať už bude výsledek jakýkoliv. Závěrem bychom touto cestou rádi poděkovali všem, co vyjadřují svůj názor věcně a respektují a nenapadají názor druhých. Děkujeme.