Rozhořčení vzbudilo cenové rozmezí, za které radnice obyvatelům byty k prodeji nabízí. Podle nájemníků jejich stav navrhovaným cenám neodpovídá. Část starších obyvatel má údajně strach, že pokud si byt nekoupí, radnice je z městských domů vystěhuje.

Starostka nepodložené spekulace odmítá a obavy nájemníků mírní. „Je to pro nás signál, že je potřebné k celé věci přistupovat o to citlivěji a s rozmyslem. Obavy z vystěhování, separátní zájmy vybraných nájemníků a záměrné vyhrocování situace, jsou obecné negativní jevy, které doprovázely i předchozí privatizační vlny v našem městě a jsou nám dobře známy,“ uvedla na dotaz Deníku Magdaléna Peterková.

Kromě ankety uspořádalo vedení města veřejná setkání s nájemníky obou bytových domů. Mezi obyvateli „Jezevčíku“ anketa skončila a radnice už zná výsledky, ve Čtverci“, kde byl termín odevzdání ankety o měsíc prodloužen, vyhodnocování dotazníků ještě probíhá.

„Díky vysoké návratnosti anketních lístků (93 %) bylo možné vyvodit poměrně zajímavá zjištění. Celkově byl zaznamenán podstatně menší zájem o privatizaci, než by se dalo usuzovat ze setkání 15. října loňského roku, kdy se k privatizaci hlásila drtivá většina obyvatel domu. Nicméně však dosahuje výše 68,5 procent,“ přiblížila starostka.

Přinejmenším čtrnáct oslovených obyvatel upřednostňuje setrvání v nájemním vztahu s městem. Z ankety rovněž vyplynulo, že pokud dům zůstane v majetku města, lidé by si přáli vybudování výtahů. Případná privatizace by se týkala 70 bytů v „Jezevčíku“ a 114 bytů ve „Čtverci“. Česká Třebová aktuálně hospodaří s 429 byty.

Vlastní průzkum

Část nájemníků, kteří anketu radnice ostře kritizovali, se rozhodla, že uspořádá mezi obyvateli vlastní průzkum. Na radniční anketě jim vadilo, že po tazatelích požadovala souhlas s obvyklou cenou 22 až 26 tisíc korun za metr čtvereční bytové plochy.

„Po jednání s městem jsme se s dalšími nájemníky, kteří o privatizaci mají zájem, dohodli, že si uděláme naší verzi ankety a tu vyplníme a předáme přes podatelnu na městský úřad,“ potvrzuje jeden z nájemníků „Čtverce“ Marek Končický.

„Vypracoval jsem novou verzi ankety bez nesmyslné úvodní informace o aktuální tržní ceně bytů v naší lokalitě a anketu jsem dal k dispozici dalším vchodům, aby ji případně využili a předali na úřad,“ popisuje. Podle Marka Končického má většina obyvatel o koupi bytů zájem. Ovšem za férových podmínek s tím, že prodejní cena bude zohledňovat stáří objektu, jeho stav, nutnost vysokých budoucích investic.

„Podle našeho názoru by měla být stanovena cena nezávislým znalcem. Město dříve prodávalo byty za pár korun kdekomu a na odboru majetku jsme neustále slyšeli, že i Čtverec bude možné prodat, ale musíme počkat až vyprší dvacetiletá lhůta. S rodinou jsme do Čtverce šli i s tím, že nám jednou bude umožněno to, co ostatním obyvatelům, kteří žili v městských bytech, že nám budou byty po skončení blokace nabídnuty k odkupu,“ uzavírá Marek Končický.