Major Robin Šín předal předsedkyni výboru fondu brigádní generálce Lence Šmerdové šek v hodnotě 12 tisíc korun. „Jako velitel jednotky jsem se zajímal o to, jak fond funguje a pro koho je určen. S kolegy nás napadlo, že tohle je vhodný způsob, jak někomu pomoci. Proto jsem během cvičení oslovil vojáky, jestli bychom nepřispěli. Můj návrh se setkal s velkým ohlasem,“ pochvaloval si Robin Šín.

Jednotka AZ Odboru biologické ochrany Těchonín byla vytvořena v letošním roce a má 135 tabulkových míst. Je naplněna na 70 %, vice jak devět desítek míst je obsazeno.

Vojenský fond solidarity pomáhá vojákům, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se dostali do tíživé životní situace. Fond podporuje také kvalitu života nezaopatřených dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností

„Velice mě těší, že kromě pravidelných dárců, jako jsou firmy spolupracující s armádou, pomáhají také jednotky. Vojáci si uvědomují, že do těžké životní situace se může dostat každý z nás,“ podotkla generálka Šmerdová. (gs, daf)