Kraj chce prosadit spravedlivější koncepci muzejnictví. Navrhuje, aby na provoz čtyř regionálních muzeí přispívala města, v nichž tyto instituce sídlí. Návrh vychází z toho, že tato muzea slouží i městům Vysoké Mýto, Litomyšl, Chrudim a Pardubice a plní i roli městských muzeí. Vysoké Mýto by mělo přispět částkou 1,5 milionu korun. Podle starosty Martina Krejzy taková částka nepřipadá v úvahu.

Z krajské kasy dosud šlo na provoz regionálních muzeí padesát milionů korun ročně, z městských rozpočtů by nově měla získávat částky v řádech pár milionů. „Ze získaných prostředků zvýšíme podporu ostatních muzeí v grantovém programu a rozšíříme služby, které budou krajem zřízená muzea bezplatně poskytovat ostatním,“ vysvětlila Jana Pernicová, krajská radní pro školství, kulturu a památkovou péči.

Poslední slovo mají zastupitelé

Požadavkem kraje a oficiální žádostí muzea se město začne zabývat při přípravě rozpočtu. „Nedovedu si představit nějaké dramatické navýšení příspěvku, který regionálnímu muzeu dáváme. I vzhledem ke klesajícím příjmům města v souvislosti s hospodářskou krizí. S největší pravděpodobností bude příspěvek na stejné výši, jako byl letos, tedy sto padesát tisíc korun. Částka milion a půl je pro nás naprosto vyloučená, nicméně poslední slovo bude mít zastupitelstvo při projednávání rozpočtu, tedy asi v březnu příštího roku,“ uvedl starosta Martin Krejza.
Představa kraje je taková, že města budou přispívat na činnost, která se vztahuje k městské historii. Muzea pro výpočet částky obdržela od kraje „vzorec“.

Výsledná částka 1,5 milionu, kterou kraj prostřednictvím Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě na městě žádá, nezahrnuje jen náklady na konkrétní akce. Podle ředitele muzea Jiřího Junka jsou do ní zahrnuty i náklady na sbírkotvornou činnost, péči o sbírky a další. Vysokomýtské muzeum disponuje ročním rozpočtem ve výši přibližně sedm milionů korun. Ty musejí vystačit na mzdy, provoz a samozřejmě výstavy, doprovodné akce a vědecko-odbornou činnost, tedy péči o sbírky, restaurování, archeologické výzkumy a podobně. Město mu doposud přispívalo částkou 150 tisíc do rozpočtu, ale i materiální pomocí a sháněním sponzorů na unikátní akci Sodomkovo Vysoké Mýto.

(tz, miš)