Předseda okresního soudu proto požádal Letohrad, aby doporučil právní laiky, kteří se budou se soudci podílet na rozhodování v trestním a občanskoprávním řízení. Kandidáty do funkce přísedících okresních soudů navrhují členové příslušného zastupitelstva na základě vyjádření předsedy soudu. „Zastupitelstvo schválilo na období 2015 – 2019 pět jmen letohradských občanů, kteří budou jako přísedící působit u okresního soudu za město Letohrad," informovala Magda Navrátilová z městského úřadu.