Uskutečnil se ve středu 26. září a branného závodu se zúčastnilo zhruba čtyřicet žáků základních škol z Králík, Červené Vody a Mladkova. Rozděleni byli do dvou kategorií - mladší a starší. Zvláštní kategorii tvořila družstva Speciální základní školy z Králík.

„Vítězná družstva obdržela hodnotné ceny, které do soutěže věnoval hejtman Pardubického kraje, město Králíky, Československá obec legionářská, jednota Pardubice,“ uvedl Petr Holý, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice, které závod organizuje. Na letošním třetím ročníku se organizačně podíleli příslušníci Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč ze Střediska Jaroměř, příslušníci 6. polní nemocnice Hradec Králové, Posádkové velitelství Praha. Materiálně vypomohl 14. pluk logistické podpory Pardubice, pracovníci Muzea čs. opevnění z let 1935-1938 Pěchotní srub K-S14 „U cihelny“ v Králíkách, Vojenské muzeum Králíky a pracovníci Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka.

„Závod zahájil místostarosta města Králíky v prostoru dělostřelecké tvrze Hůrka, kde byl závod také oficiálně odstartován. Ne náhodným cílem závodu byl organizátory vybrán pěchotní srub K-S14 „U cihelny“, jehož historie je spjata se jménem Arnošta Hrada,“ uvedl Petr Holý. Právě na K-S 14 má četař Arnošt Hrad své pietní místo. Četař Arnošt Hrad byl příslušníkem hraničářského pluku č. 6, které zajišťovaly obranu objektů těžkého opevnění. Příslušníci těchto zvláštních elitních útvarů byli vojáci, kteří byli naprosto spolehliví, dobře vycvičení a vysoce motivovaní. V roce 1938, kdy tehdejší Československo vlivem Mnichovské dohody, ztratilo podstatnou část svého území, a kdy armáda bez boje musela opustit opevnění, četař Arnošt Hrad, zástupce velitele srubu, na protest dobrovolně 3. října ukončil svůj život.