Svatá Anežka Česká je mimořádnou postavou našich dějin a projekt, který byl realizován u příležitosti 800. výročí jejího narození, měl nejen mládeži připomenout její život a odkaz. „Věřím, že osobnost a odkaz Anežky České mladým lidem stále něco říká. A pokud ne, právě tento projekt ji má mládeži a dětem přiblížit. Pro nás je čest, že se jako skauti můžeme k tomuto projektu připojit. Když jsme přemýšleli, kam vlastně pamětní lípu umístit, které místo pro Choceňáky stojí za to, rozhodli jsme se pro park Peliny. Protože je to park, na který může být naše město hrdé. A jsme rádi, že nám výsadbu nového stromu na tomto místě radnice umožnila,“ řekl Orlickému deníku vedoucí skautského střediska Skály Jiří Kutlvašr.
O Anežce České pohovořil před zhruba čtyřmi desítkami přítomných choceňský římskokatolický farář Jiří Pešek. „V souvislosti s odkazem Anežky České bychom si měli připomínat, že sláva, moc a kariéra nejsou všechno, naopak, podstata našeho života je někde jinde. A tuto podstatu Anežka poctivě hledala,“ uvedl mimo jiné.
Jak farář Jiří Pešek doplnil, Anežka Česká našla inspiraci u sv. Františka z Assisi a sv. Kláry, kteří preferovali střídmost, lásku k potřebnému člověku, službu druhým. „Anežka se vzdala trůnu a slávy, založila dva kláštery, tři kostely a špitál, kde bylo pečováno o ty, kterým se nikdo nevěnoval, chudé, nemocné, ty, kdo potřebovali pomoc. Sama zvolila alternativu chudoby. I v dnešní době konzumního způsobu života mnozí přicházejí s různými alternativami, i skauting je jedna z krásných, vážných variant. U Anežky byla tato alternativa vždy spojena se vztahem k druhému člověku. Byl to vztah hluboce otevřený ve prospěch druhých. I z toho bychom si měli dnes vzít poučení. Dělejme něco pro sebe, ale tak, aby z toho měli užitek i ostatní,“ uvedl.
„Zkusme se znovu inspirovat Anežkou Českou, ideály jednoduchosti, čistoty, krásy, pokory a služby druhým. Zkusme jimi prosvětlit náš život,“ prohlásil Jiří Pešek před tím, než zasazené lípě požehnal a společně s přítomnými si zazpíval „Kde domov můj“…