Autorem výstavy je Vladimír Pohorský. Chce připomenout nezastupitelnou roli čs. legií při vzniku samostatného státu Čechů a Slováků a počátky budování mladé republiky – období našich novodobých dějin, na které můžeme být právem hrdi.
Výstava také zmiňuje osudy padlých legionářů z pamětní desky umístěné na budově radnice v Ústí nad Orlicí, její součástí je i koláž „První republika" s nejvýznamnějšími osobnostmi té doby – bez popisu s cílem vyzkoušet si vlastní znalosti. Výstava bude v ústecké knihovně k vidění do 31. října.