O svých prioritách má jasno, měly by vést k dalšímu zkvalitnění výuky. Jednou z nich je vybudování nových ateliérů uměleckých oborů v areálu Perly, druhou pak další posílení spolupráce se sociálními partnery. „Do budoucna se budou tyto aktivity ještě prohlubovat, v projektu šablon počítáme s pozicí koordinátora pro práci se sociálními partnery,“ říká mimo jiné v rozhovoru, který poskytl necelé dva měsíce od nástupu do funkce.

Od začátku srpna jste novým ředitelem uměleckoprůmyslové školy. Co vás vedlo k rozhodnutí se o tuto funkci ucházet?
Asi hlavním důvodem bylo to, že jsem rodilý Oušťák a absolvent této školy, důvěrně ji znám. Mou snahou bude maximálně zvýšit kredit školy nejenom ve městě, ale i v celorepublikovém měřítku.

Může s rostoucím kreditem souviset i rostoucí počet žáků? Oproti loňskému školnímu roku došlo k poměrně výraznému nárůstu na téměř 400.
V současné době jsme zaznamenali nárůst o 26 žáků, to se týká nejen uměleckoprůmyslových oborů, ale také strojírenských. Tento trend zjevně kopíruje rostoucí zájem firem o kvalifikované pracovníky. U uměleckých oborů jsem přesvědčen, že za vyšším zájmem je kvalita na naší straně.

Jak už zaznělo, se školou jste spjatý. A to nejen z pozice absolventa, ale také dlouholetého zástupce ředitele. Jistě vnímáte dění ve škole, změnilo se hodně?
Studenti jsou pořád stejní. (směje se) Asi největší změnou je, že se nám podařilo školu obléknout do slušivého hávu, i vnitřní vybavení se zlepšuje, musí odpovídat rostoucím nárokům.

Předpokládám, že jste během letních prázdnin měl plnou hlavu starostí. Co všechno převzetí funkce obnášelo?
Především převzetí chodu školy není jednoduchá záležitost, nestačí si podat ruku a jet dál. Ale přece jen mi pomohlo, že prostředí důvěrně znám. S předchozím panem ředitelem jsme na většině věcí spolupracovali.

Během léta navíc došlo k dalším investicím, že?
Nejdůležitější je oprava střechy domova mládeže. Naplánovali jsme velké množství drobných oprav, museli jsme také připravit adekvátní zázemí pro vyšší počet žáků.

Nový ředitel SŠUP Ing. Zdeněk Salinger při zahajovacím projevu v září 2017.

Jan Pokorný