Elektrifikace usnadní provoz

Hejtman mu představil projekt elektrifikace, který umožní tuto stále populárnější památku lépe provozovat. Dělostřeleckou tvrz Bouda získal Pardubický kraj do vlastnictví v roce 2011. Provozuje ji Společnost přátel československého opevnění, která se stará i o další bývalé vojenské objekty vybudované ve třicátých letech minulého století v králickém pohraničí.

Proud přivedou ze Suchého vrchu

Výstavba rozsáhlého systému opevnění představovala součást příprav československé armády na obranu republiky a opevnění na Králicku patří k nejzachovalejším.
„Rada Pardubického kraje podpořila projekt elektrifikace tvrze Bouda, u objektu tak vzdáleného od veškeré zástavby to ale není nic jednoduchého," vysvětluje situaci hejtman Martin Netolický. „Hledali jsme vhodnou trasu, odkud vést proud, jednali jsme s vlastníky pozemků a nakonec se ukázala jako nejschůdnější trasa ze Suchého vrchu. Projektová dokumentace bude hotová do konce letošního roku a v příštím roce se na stavbě začne pracovat," dodal.
Obrovský pevnostní objekt tvrze Bouda s pěti bojovými sruby a podzemním systémem chodeb a sálů o celkové délce 1,5 kilometru je dosud závislý na dodávce elektrické energie z dvojice stabilních dieselgenerátorů. „Jejich provoz je finančně velmi náročný. Elektrifikace by nám umožnila také rozšířit trasy jednotlivých expozic," uvádí Martin Ráboň, ředitel Společnosti přátel čs. opevnění.

Rekordní sezona

Loni navštívilo Králickou pevnostní oblast celkem 61 tisíc lidí, letos sezona ještě neskončila, ale už nyní jsou počty návštěvníků vyšší a svědčí o tom, že bude rekordní. Kromě toho zprovoznila Společnost přátel čs. opevnění také pojízdné vojenské muzeum. Exponátem je už samotné vozidlo – Tatra T148 NTt 4x4 s návěsem N10S, ale také uvnitř jsou k vidění mnohé zajímavosti. Pojízdné muzeum bude k vidění například také v Retro městečku o víkendu v Masarykových kasárnách v Pardubicích.
Sdružení obcí Orlicko připravilo projekt naučné stezky, která propojí pevnostní areál se sportovně-relaxačním centrem v Dolní Moravě. Zatím ho předfinancoval kraj, dotace by však měla přijít z evropských projektů příhraniční spolupráce.

Aktuální nabídka akcí z Králické pevnostní oblasti

Turistický pochod „Po Betonové hranici"

Jako připomínku 76. výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938 pořádá tuto sobotu Společnost přátel čs. opevnění o. p. s. ve spolupráci s Muzeem Vysoký kámen druhý ročník turistického pochodu „Po Betonové hranici". Trasy pochodu jsou vedeny po v roce 2012 rekonstruované a prodloužené naučné stezce Betonová hranice, jejíž začátek i konec leží v obci Mladkov. V rámci pochodu budou otevřena pevnostní muzea ležící na jeho trase: Muzeum Vysoký kámen, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda a bude připraven doplňkový program a speciální pamětní a upomínkové materiály.
Pro ty, kteří se v sobotu do Mladkova (na místo hlavního startu) dopraví vlaky či autobusy, je začátek pochodu situován na zastávku ČD v Mladkově, a to v časovém rozmezí od 8 do 10 hodin. Pro další účastníky jsou připravena tato nástupní místa: Suchý vrch – Kramářova chata, Těchonín – lokalita u Lesovny. Z obou míst je doporučeno vyjít mezi 8. a 11. hodinou směr tvrz Bouda. Startovné zaplatí jen ti, kdo budou chtít získat pamětní list a v kovu raženou pamětní medaili.
Turistický pochod „Po Betonové hranici" je veden trasou stejnojmenné naučné stezky, která je vybavena celkem 30 tabulemi s informacemi o čs. opevnění. Průběh okruhu naučné stezky Betonová hranice je značen značkami KČT, a to v červené (úsek Mladkov náměstí – tvrz Bouda vchod), zelené (tvrz Bouda vchod – Pod Boudou) a žluté barvě (Pod Boudou – Mladkov náměstí).

O víkendu mimořádné prohlídky tvrzí

Společnost přátel čs. opevnění v rámci Společného víkendu muzeí v KPO nabídne výroční nadstandardní prohlídku a speciální prohlídkový okruh jako připomínku 76. výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938.
Pro zájemce o vojenskou historii budou připraveny: výroční nadstandardní prohlídka aneb 6 hodin na čs. opevnění – začátek je situován do tvrze Bouda v sobotu v 10 hodin, a speciální prohlídkový okruh aneb 4 hodiny v prvorepublikové pevnosti – začátek je situován do tvrze Hůrka v neděli v 10 hodin. Prodloužené prohlídky se nedoporučují dětem mladším 10 let.

Podzim v Králické pevnostní oblasti

Víkend 27. – 28. září – Společný víkend muzeí v KPO – viz výše.
V měsíci září vstupy do tvrze Bouda denně v 11, 13 a 15 hodin.
V měsíci září vstupy do tvrze Hůrka každý den mimo pondělků, vstupy do podzemí v 11, 13 a 15 hodin.
V měsíci září má Vojenské muzeum Králíky otevřeno každý den mimo pondělků od 9 do 17 hodin.
Na podzimní prázdniny ve dnech 25. – 29. 10. připravují některá muzea v KPO speciální prohlídková schémata a zvláštní prohlídky. V tomto termínu se koná poslední letošní Společný víkend muzeí v KPO.


(tz, rz)