Ale ještě před tím jí on oznámil, že má AIDS a že ho čeká už jen pár let života. Z obavy, že by se nákaza mohla přenést, nedošlo mezi manželi k žádnému intimnímu styku. Čtyři měsíce po svatbě nevěsta zjistila, že on byl ve skutečnosti ona. Jak uvedly zprávy, „on“ jí lhal od začátku, když se vydával za muže. Toto manželství se rozpadlo. Příčinou však nebylo to, že se nevěsta dozvěděla pravdu, ale že se ženich nechtěl nikde zaměstnat.

Určitě jste přesvědčeni, že vy byste nikdy něčemu podobnému nenaletěli, že? Možná ne, jde-li o známost nebo sňatek. Ale jak je to v jiných oblastech života? Proč někdy ve své naivitě uděláme rozhodnutí v přesvědčení, že jednáme absolutně správně? Někdy se vyplácí být při rozhodování váhavý, opatrný, pozorný a pomalý. V biblické knize Jozue se píše, jak Izraelité naletěli Gibeónským. Udělali jednoduše rozhodnutí, které se vzápětí ukázalo nesprávným. Zapomněli totiž na nejdůležitější krok, který by měl předcházet každému důležitému rozhodnutí: poradit se. A výsledek? Smlouva, kterou uzavřeli a které později trpce litovali. Každodenní život si od nás vyžaduje, abychom dělali větší či menší rozhodnutí a vyhnuli se takovým, kterých bychom později mohli litovat. Nejednejme zbrkle, poraďme se, zvažme věc ze všech možných stran, abychom měli jistotu, že je to pravé.

ERWIN KUKUCZKA