Po vykácení lipového stromořadí, které koncem února vyvolalo u obyvatel města značnou nevoli, se kritiky nedávno dočkala rekonstrukce nábřežní zídky.

„Tak je to tady. Každý břeh bude mít jinou barvu obložení. Je to v rozporu s tím co říkal a explicitně slíbil projektant, je to i proti technické zprávě a zdravému rozumu,“ upozorňuje Jan Hovádek ze sdružení Žamberské Lípy.

Stavební firma nedodržela projekt

Původní kamenný obklad říčního břehu byl zbudován technikou kyklopského zdiva, tvořeného opracovanými, pěti až osmibokými kameny. Projekt počítal s tím, že zdivo zůstane po realizaci protipovodňových opatření zachováno. Požadavek vznesl Národní památkový ústav, zídka totiž leží v ochranném pásmu městské památkové zóny. Firma, která stavbu provádí však nepoužila původní kameny, ale zídku nově postavila z prefabrikovaného materiálu.

„Nechápu proč by město mělo souhlasit s takovouto změnou. V dokumentaci je to jasně dané a specifikované. Ano, je to samozřejmě levnější použít nový obklad, než opracovat původní, ale firma co to dělá, přece věděla do čeho jde. Tak proč by město mělo v tomto ustoupit a ošidit tak samo sebe?“ ptá se Jan Hovádek.

Nedodržení projektu potvrzuje starosta Oldřich Jedlička. „Nedostatky ve výstavbě kamenné zdi byly zjištěny a řešeny v rámci stavebního dozoru. Zástupci města samozřejmě na zjištěný nesoulad s projektovou dokumentací rovněž upozornili a dožadovali se okamžité nápravy,“ říká žamberský starosta s tím, že radnici na zjištěné nedostatky opakovaně upozorňovali občané města. Posouzení původní skladby kamenné zdi si, podle Oldřicha Jedličky, vyžádal přímo zhotovitel.

Novou zeď musela firma předělat

„Sedmého června proběhl mimořádný kontrolní den svolaný z důvodu zjištěných nedostatků ve skladbě kyklopského zdiva, kdy zeď nebyla stavěna zcela v souladu s projektovou dokumentací,“ pokračuje vedoucí odboru obrany a krizového řízení městského úřadu Vladimír Fikejs. A několik metrů nové zdi musela stavební firma po intervenci Národního památkového úřadu kvůli technickým nedostatkům skutečně zbourat.

„Zjištěný nedostatek by měl být v současné době napraven. Nábřežní zeď je stavěna v souladu s požadavky památkářů a projektovou dokumentací, což potvrdila s drobnými výhradami následná kontrola,“ ujišťuje starosta Jedlička.

Ochrana proti záplavám se v Žamberku řeší více než deset let. Stavební práce, které začaly předloni, se už po necelém půl roce zastavily. Důvodem byl krach firmy, která zakázku za sto milionů korun vysoutěžila. Novou soutěž vypsalo Povodí Labe, které je investorem stavby, loni na jaře.

Zátěž z minulosti

Protipovodňová opatření na Divoké Orlici jsou nejtíživějším reziduem minulosti, se kterým se potýkaly už předchozí městské samosprávy. Mezi obyvateli Žamberku se proti opatřením, tak jak byla vyprojektována, zvedl odpor. Lidem vadí i to, že stavebním pracím padly za oběť desítky vzrostlých stromů na břehu řeky. Radnice přislíbila, že po dokončení stavebních prací budou na nábřeží vysazeny nové stromy.

Proti stavbě protestovali rovněž peticí. Smlouvu o spoluúčasti města na realizaci protipovodňových opaření schválili zastupitelé ve vzrušené atmosféře loni koncem června. Hotovo mělo být už letos v listopadu.