Představení bylo koncipováno jako „vyučovací hodina", jejímž ústředním tématem byl lidský mozek. Program nám také odpověděl na otázky, co je to učení a jak se o svůj mozek starat. Velký model mozku se světelnými demonstracemi průběhu impulzů navozoval atmosféru, která nás všechny udržela v neustálé pozornosti. Poznali jsme, kudy se informace do mozku dostávají a jak fungují optické klamy. Byli jsme seznámeni se záludnostmi klamavé reklamy a pochopili, že ne všechno, co nám reklama předkládá, je takové, jak to vidíme našima očima.
V celém představení se objevilo mnoho dalších názorných pomůcek. Zajímavá byla ukázka ucha (v nadpřirozené velikosti) s funkčním bubínkem, pohyblivými kůstkami a nervy. Na ní jsme měli možnost vidět, co se děje uvnitř ucha, když do něho pustíme hlasitou hudbu. V neposlední řadě si žáci připomněli, jak se mají efektivně učit nebo proč je při učení důležitý odpočinek a pohyb. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet pomůcku ke zvýšení bdělosti – fakírské lože.
Viděli jsme, která centra mozku jsou ovlivněna po požití alkoholu nebo drog. Povídali jsme si o tom, jak vzniká strach a jak se mu můžeme bránit. Pozornost byla též věnována řešení problému šikany, spojené například s nástupem do nové třídy.
Celé vystoupení bylo provázeno motem: „Co nic nestojí (kromě úsměvu a dobrého slova), nestojí za nic". Pro žáky, kteří se do pořadu aktivně zapojovali, byly nachystány za odměnu placky s výstižným nápisem „Používám mozek". Vše proběhlo hravou, zábavnou a názornou formou.
Kromě závažných témat prevence si děti zopakovaly jednoduché principy fyziky a dalších přírodních věd. A nikdo z přítomných se nenudil!
ZŠ Brandýs nad Orlicí