První ples neuměleckých oborů ze tříd 4.C a 4.SM se uskutečnil 9. ledna. Pro šerpy z rukou třídních učitelek Mileny Pirochtové a Evy Křepelové přišlo celkem 37 maturantů z oborů reklamní činnost, reklamní služby a mechanik-seřizovač, kterým v projevu popřál hodně štěstí u maturit ředitel školy Zdeněk Rössler. Po hudební stránce doprovodila celý večer skupina Skelet, nechyběla tradiční diskotéka a bohatá tombola.
Druhý ples tříd 4.GI a 4.FDO, v nichž je vyučována pětice uměleckých oborů (grafický design, interiérový design, tvarový a grafický design, fotografie a média, oděvní design), se konal o necelý měsíc později, konkrétně v pátek 6. února. Maturantů bylo tentokráte 44, šerpy jim předali jejich třídní Jana Dvořáková a Jan Pokorný, za vedení školy pronesl projev Jaroslav Habrman. Až do druhé hodiny po půlnoci vyhrávala přítomným skupina Melodie Rock a diskžokej v Modrém salonku.
Dík patří všem, kteří se na přípravě plesů podíleli, a také sponzorům za štědrou podporu. (jp)