Německé polovojenské jednotky freikorpsu zde zaútočily na hrstku posádky, která bránila celnici v Kunštátu.

Před 72 lety došlo v této obci k události, která změnila hraniční přechod v bitevní pole. I dnes se zde válčilo, ale jen proto, aby nebyly zapomenuty pohnuté okamžiky té doby. Hlavním koordinátorem a také moderátorem náročné historické rekonstrukce byl vedoucí muzea Pevnost Hanička Pavel Minář, který mimo jiné řekl: „Akcí Celnice Kunštát chceme připomenout skutečnou událost, která se odehrála v těchto místech před podepsáním Mnichovské dohody. Ve dnech 19. - 22. září 1938 došlo k opakovanému napadení zdejší celnice. Je třeba si uvědomit, že na opačné straně hranice bylo tehdy Německo a také obyvatelstvo na československé straně bylo převážně německé národnosti. Dnešní Orlické Záhoří tehdy tvořilo pět obcí, mezi něž patřil i Kunštát. Vypjatá mezinárodní situace na celé československo-německé hranici nahrávala různým bojůvkám, které se formovaly na německé straně. K prvnímu útoku na zdejší celnici došlo v nočních hodinách z 18. na 19. září, při kterém byla napadena čtyřčlenná stráž granátem. Opětovaná střelba tehdy útočníky zahnala, ale celnice byla napadena v následujících dnech ještě dvakrát. Při těchto útocích byl zraněn pomocný dozorce František Bílek a dozorce finanční stráže Jaroslav Horký. Přestože se podařilo obráncům početné přesile uhájit, musela po podepsání Mnichovské dohody celnici opustit a ustoupit za demarkační čáru.“

V pořadí již třetí rekonstrukce pohnutých událostí se koná v místě, kde dnes Divoká Orlice tvoří přirozenou hranici s Polskem. Jen díky nadšencům a organizačním schopnostem lidí jako je Pavel Minář nebo Ladislav Jakubášek z ArmFort klubu Praha, který se zaměřuje na historii armády Československé republiky v letech 1935 - 38, se dá tak náročná akce uskutečnit. Letošního, v pořadí již třetího ročníku se zúčastnilo 64 účinkujících z různých konců republiky, kteří převlečeni do uniforem nebo autentického civilu vytvořili neodmyslitelnou atmosféru té doby. Vše bylo doplněné nezbytnou civilní a vojenskou technikou, ve které nechyběly motocykly, osobní auto, nebo obrněný transportér, který byl zasazen do děje, i když se ve skutečnosti boje o celnici nezúčastnil. Německé obrněné transportéry „hakly“ byly však používány i k provokacím na hranicích, převážně v severovýchodních a západních Čechách. Jako scéna posloužila autentická budova tehdejší celnice i původní cesta, která vedla k hranici, včetně železných zátarasů, nebo nově pro tyto účely vyrobené hraniční závory. Dokonalou atmosféru tehdejších událostí přiblížil přihlížejícím divákům, kterých se sešla více než stovka z obou stran hranice, moderátor Pavel Minář.

Ten také v závěru hodinové rekonstrukce zdůraznil: „ Při tak náročném vystoupení je bezpodmínečně nutná absolutní koordinace všech zúčastněných složek. Každý jednotlivec má své určené místo i zodpovědnost. Používá se pyrotechnika a bezpečnost diváků a účinkujících je v tomto případě prvořadá.“
Na otázku, zda i pro příští rok chystá se svými kolegy obdobnou akci, prozradil, že ano a snad i něco přibude. Mělo by to však zatím zůstat překvapením. A tak popřejme všem organizátorům této zdařilé akce, aby se i budoucí ročník Přepadení celnice v Kunštátu vydařil přinejmenším tak, jako ten letošní.

MILAN MICHALSKI