Ještě před slavnostním zahájením si oblastní chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v honitbách Podorlicka v mysliveckém roce 2014/2015 prohlédly děti. Připravena pro ně byla nejen prohlídka výstavy s průvodcem, ale i další zajímavý doprovodný program včetně soutěží s přírodovědnou tematikou, stánku Červeného kříže, ukázky živých dravců a plazů nebo střelby v laserové střelnici.