Další krok ke zvýšení zájmu

Dostatek kvalifikovaných zaměstnanců je požadavek, který zní od ředitelů firem na každém jednání se starostkou města. Vedení města se proto dlouhodobě věnuje rozvoji dialogu mezi zainteresovanými subjekty, jehož výsledkem je podpora strojírenského a elektrotechnického vzdělávání v SOŠ a SOU Lanškroun a následně pak dostatek kvalifikovaných absolventů, po kterých volají lanškrounské firmy.
Dalším krokem na cestě, která povede ke zvýšení zájmu o technické obory, bylo setkání zástupců firem, ředitelů základních škol a výchovných poradců, které se ve středu uskutečnilo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun a jehož náplní bylo hledání dalších možností podpory technického vzdělávání v základních školách.
Přítomní jednatelé společností FOREZ – Martin Pecháček a Ina – Jan Goláň představili ředitelům škol a výchovným poradcům z regionu Lanškrounska firmy, které řídí. Zároveň zdůraznili potřebu získávat do svých provozů kvalifikované zaměstnance. Připomněli, že studentům lanškrounské odborné školy nabízejí stipendia a zdůraznili, že děti, které si na konci deváté třídy vyberou některý z oborů, který škola vyučuje, mají velkou šanci najít si dobrou práci v blízkosti svého domova.

Nabídli exkurze a materiální podporu

Zástupci firem využili příležitosti a nabídli zástupcům základních škol, aby konkretizovali své požadavky směrem k firmám s tím, že jsou připraveni jim pomoci směřovat děti k technickým oborům.
„Nabízíme zajištění exkurzí, naše provozy mohou svou technologickou vyspělostí žáky základních škol zaujmout a přilákat ke studiu perspektivní střední školy. Jsme samozřejmě připraveni poskytnout i materiální podporu výuky v základních školách nebo odbornou pomoc při výuce polytechnických předmětů na základní škole," uvedl výkonný ředitel společnosti FOREZ Martin Pecháček.
Jan Goláň, jednatel společnosti INA doplnil: „Nástrojárny dnes už nejsou o montérkách a skvrnách od oleje, nabízíme práci v čistém prostředí. Často rodiče dětí, které se rozhodují o své budoucí pracovní kariéře, nemají jasnou představu o tom, jak perspektivní jsou obory, které vyučuje lanškrounská střední škola. Uvědomme si, že žijeme v regionu, který má obrovský průmyslový potenciál."
Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Lanškroun Jaroslav Novák nastínil již probíhající druhy spolupráce s jednotlivými firmami. Zdůraznil, že technické obory jsou vhodné i pro dívky.

Školám chybí odborníci i dílny

Přítomní zástupci základních škol informovali o tom, jak dosud podporují technické obory ve svých školách. Na Lanš-
krounsku se pořádají technické soutěže (např. AMAVET – ZŠ Dobrovského), postupně se nově vybavují dílny ve školách (ZŠ A. Jiráska). Existují i projekty podporované dotacemi, které pomáhají dětem při rozhodování o výběru střední školy (ZŠ Tatenice).
A v čem vidí ředitelé základních škol problémy? Chybí odborníci na výuku technických předmětů, chybí vybavení dílen. Děti a často ani rodiče nemají představu o různých povoláních, která mohou děti v budoucnu vykonávat, zněly nejčastější odpovědi výchovných poradců.

Cíl: uplatnění a rozvoj regionu

Představitelé zaměstnavatelů vyslechli požadavky i podněty zástupců škol a přislíbili školám různé formy podpory. V první fázi půjde o výše zmíněné exkurze, materiální a personální podporu, ale také např. o účast zástupců firem na třídních schůzkách žáků osmých tříd, kde rodičům přiblíží možnosti uplatnění jejich dětí.
A jaký je závěr setkání? „Jsem si jistá, že byla započata další fáze podpory technického vzdělávání na Lanš-
krounsku. Velice mě potěšil zájem všech zúčastněných a tvůrčí duch jednání. Jak ze stran zaměstnavatelů, tak ze stran škol přicházely různé nápady, jak přivést děti k technickým oborům. Evidentní byl i zájem se znovu setkávat a vzájemnou spolupráci rozvíjet. Důležité je, že všichni přítomní mají stejné cíle – dobré pracovní uplatnění našich dětí a zároveň trvalý rozvoj celého regionu, který mohou zajistit pouze úspěšné a fungující podniky," odpověděla starostka města Stanislava Švarcová. (tz)