Tentokrát se přednášející zabýval novou ještě nezprovozněnou trasou metra z Dejvic do Motola, která má být otevřená v dubnu 2015. S úžasem všichni sledovali, jak vypadá nejmodernější štít o průměru 6 metrů pro ražení tunelu metra. Mnohé překvapilo, že celá razicí souprava je 100 metrů dlouhá. Neuvěřitelné rozměry měla i jáma, do které byla celá souprava spuštěna. Jámu 34 metrů hlubokou o průměru 21 metrů si asi málokdo umí představit. Přednášející však mnohá čísla dokázal přiblížit na příkladech z běžného života.

I když většina účastníků přednášky nebyli odborníci, všichni se zájmem sledovali, jak moderní technika usnadní práci pod zemí.

Marie Severová

Z přednášky Pražské metro současnost.