Do systému patří celkem 176 míst ve všech částech města. Lze ho ovládat prostřednictvím telefonu. Umožňuje, že varovná hlášení mohou být slyšet všude, nebo jen ve vybraných lokalitách. Hlásiče jsou umístěné na sloupech veřejného osvětlení a ovládají se centrálně z řídícího pultu městské policie. Nový jednotný systém varování a vyrozumění nahradí současné sirény, ty ale dál budou znít každou první středu v měsíci při celostátních akustických zkouškách.

Systém bude do konce roku ve zkušebním provozu, aby se našlo jeho optimální nastavení a možnosti využití. „Protože se jedná o složitý a nákladný systém, bylo rozhodnuto ucházet se o dotaci na jeho pořízení,“ informoval Josef Nykodým z oddělení krizového řízení na ústecké radnici. Město bylo úspěšné a dotaci získalo. Celkové náklady se blíží k sedmi milionům korun, dotace z evropských fondů přesáhla 4,8 milionu.

Zvýšit bezpečnost města před velkou vodou mají i protipovodňová opatření na toku, která ve spolupráci s městem chystá Povodí Labe. „Na celém katastru města Ústí se teď dokončila dokumentace pro územní řízení. My jako město v tuto chvíli jednáme s vlastníky dotčených pozemků o výkupech, protože se mají stavět protipovodňové hráze,“ uvedl starosta Petr Hájek. Souhlasná stanoviska vlastníků jsou podmínkou pro získání dotace. Podle Petra Hájka jde o úkol, který by měl být splněn do konce roku, aby v roce následujícím byla dokumentace připravena pro posouzení.