V současné době přechody neodpovídají potřebám z hlediska stavebně–technického a také z hlediska vybavenosti, komunikačního zařazení a zákonného rámce. „Nejnadějněji se jeví hraniční přechod Mladkov–Kamieńczyk. Z polské i české strany se plánují modernizace a výstavby nových silnic. Z české strany, tedy v Pardubickém kraji, byla zahájena projektová příprava výstavby silnice spojující stávající modernizovanou silnici II/311 s polskou hranicí včetně vybudování multifunkční plochy,“ řekl hejtman Pardubického kraje Ivo Toman s tím, že by kromě hraničního přechodu na silnici I/43 Dolní Lipka–Boboszóv vznikl v kraji další nový silniční hraniční přechod s Polskem.

(re, daf)