Význam však měla i diskuze „po české linii“. „Ještě tento týden odešlu polské straně dopis, kterým budu deklarovat naši snahu o vybudování hraničních přechodů a budu chtít znát jejich postoj. Vzájemná spolupráce už v přípravné fázi projektu je totiž jednou z nezbytných podmínek pro to, abychom mohli požádat o financování prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko,“ řekl Toman.

Jednání se zúčastnil také starosta Mladkova Teodor Šmok. „Deklaroval jsem souhlasné stanovisko s vybudováním hraničního přechodu Mladkov, respektive Petrovičky – Kamienczyk. V současné době je to jen přechod pro pěší a cyklisty,“ řekl Teodor Šmok.

V případě Mladkova se jedná o úpravu několika desítek metrů komunikace, neboť silnice II/311 se opravovala před dvěma roky a je plně využívána. „Na polské straně bude situace těžší, protože je potřeba vybudovat úvozovou kamenitou cestu na hranice v délce odhadem 200 metrů, komunikaci po obci rozšířit a opravit. Proto jsme se dohodli na řešení v rámci polsko-české spolupráce a na čerpání dotace z evropských fondů,“ konstatoval starosta Mladkova.

Poláci nepřijeli, projekty mají podporu

Město perníku bylo počátkem týdne dějištěm druhého pracovního jednání k česko-polským hraničním přechodům Mladkov / Kamienczik a Horní Morava / Jodlow. „Na jednání bohužel nedorazili zástupci polské strany, nemohli jsme tak konzultovat řadu důležitých otázek spojených zejména s možností financování projektů z prostředků EU v rámci přeshraniční spolupráce,“ řekl hejtman Pardubického kraje Ivo Toman.

Význam však měla i diskuze „po české linii“. Hejtmana potěšilo, že projekty mají podporu obecních samospráv i Lesů ČR a že jsou všichni ochotni podílet se na jejich realizaci. „Ještě tento týden odešlu polské straně dopis, kterým budu deklarovat naši snahu o vybudování hraničních přechodů a budu chtít znát jejich postoj. Vzájemná spolupráce už v přípravné fázi projektu je totiž jednou z nezbytných podmínek pro to, abychom mohli požádat o financování prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko,“ řekl Toman.

Jednání se zúčastnil také starosta Mladkova Teodor Šmok. „Deklaroval jsem souhlasné stanovisko s vybudováním hraničního přechodu Mladkov, respektive Petrovičky – Kamienczyk. V současné době je to jen přechod pro pěší a cyklisty,“ řekl Teodor Šmok.

V případě Mladkova se jedná o úpravu několika desítek metrů komunikace, neboť silnice II/311 se opravovala před dvěma roky a je plně využívána. „Na polské straně bude situace těžší, protože je potřeba vybudovat úvozovou kamenitou cestu na hranice v délce odhadem 200 metrů, komunikaci po obci rozšířit a opravit. Proto jsme se dohodli na řešení v rámci polsko-české spolupráce a na čerpání dotace z evropských fondů,“ konstatoval starosta Mladkova. Vysvětluje, že v předválečné době byly tyto vesnice propojeny. Jde o jedinou sousední obec, s níž Mladkov nemá v současné době silniční propojení.

Cílem dobudování silniční infrastruktury mezi Mladkovem a Kamienczikem a Horní Moravou a Jodlowem je především podpora cestovního ruchu, ale i hospodářské spolupráce v příhraniční oblasti Pardubického kraje. Spojení s Polskem v Horní Moravě by mělo po úpravě stávající komunikace využívané Lesy ČR sloužit pouze cyklistům a pěším.

 

(red, pá)