Pro rodiny s dětmi, jimž byla trasa putování určena, se tak otevřela jedinečná možnost návratu do života našich pravěkých předků.
Členové sdružení v dobovém oblečení připravili pro návštěvníky osady ukázky řemesel, jedinečností akce bylo i to, že si děti mohly samy vyzkoušet dovednosti našich předků: jak obdělávali půdu, z obilí si mleli mouku, připravovali těsto a na kameni pekli placky. Děti si mohly zkusit i střelbu lukem či tkaní nebo prokázat znalosti přírody. Nechybělo ani vypalování keramiky a obchůdek s hrnčířským zbožím. Kolorit  osady umocňovala dobová stavení a domácí zvířata.
Otevření osady byl přítomen i „šéf" sdružení David Maršálek, kterého jsme se zeptali:

Kdy vlastně vznikla myšlenka vytvořit pravěkou osadu?
V letošním roce je to přesně pět let, kdy parta nadšenců založila občanské sdružení Bacrie. Nejdůležitější na samém počátku bylo najít místo, kde by pravěk opravdu ožil. Najít takové místo, kde bychom si mohli vyzkoušet prastaré technologie, okusit, jak naši předkové žili, a také mohli pořádat zážitkové akce pro děti. Tedy umožnit současným dětem to, o čem se nám v dětském věku jen snilo. Vzniklo tak první muzeum v přírodě v Pardubickém kraji – pravěká osada Křivolík. Od svého založení doznal projekt řadu změn. Postupně jsme získávali odborné vědomosti. Členové sdružení studovali nebo ještě studují historii, archeologii, pedagogiku, ekologii, sociologii i umělecká řemesla.
Momentálně se areál skládá ze dvou hlavních částí: tábořiště lovců a osady zemědělců. Tímto pojetím představujeme jako jediní v republice  bezmála 37 tisíc let lidského vývoje. Začínáme příchodem moderního člověka Homo sapiens sapiens do Evropy a končíme počátkem raného středověku. Přibližné datování je na našem území 36 000 př. n. l. – 900 n. l. Jedná se o zlomové úseky dějin – kultura lovců mamutů, přechod k zemědělství – neolitická revoluce, počátek zpracování kovů i první etnika, která dokážeme již pojmenovat – Keltové, Germáni a Slované.

Jaké novinky jsou pro návštěvníky letos připraveny?
Letošní rok je ve znamení výstavby. Po zimě, která nám způsobila zkázu obydlí lovců, když střecha neudržela mimořádnou nadílku sněhu, jsme vystavěli pevnější kostru celého obydlí tak, aby lépe zvládalo křivolické zimy. Tábořiště lovců již v „novém kabátě" začátkem dubna posloužilo filmařům České televize jako „kulisa" pro natáčení dětského vzdělávacího pořadu Záhady Toma Wizarda. S Českou televizí spolupracujeme od loňského června, kdy jsme „vybudovali" lovecký tábor v jeskyni Pekárna v Moravském Krasu. Další natáčení v Křivolíku je plánováno na podzim letošního roku.
V osadě zemědělců jsme začátkem května dokončili hrubou stavbu budovy ze starší doby železné, která slouží jako dobová kuchyně, tedy místo, kde se vaří, zpracovávají potraviny, drtí zrno na mouku a pečou placky i chléb v peci. Kuchyně právě dnes prochází první zatěžkávací zkouškou .
V letošním roce nás čeká bohatý program. Hned příští víkend přeneseme „pravěk" do parku Javorka v rámci akce městské knihovny Českotřebovský kohoutek. Červen pak bude ve znamení školních exkurzí. Pro školy ožije pravěká vesnice v týdnu od 18. do-22. červa. Děti si projdou pravěké světy a vyzkouší na vlastní kůži řemesla a technologie, které byly klíčové pro naše předky.
Na letní prázdniny připravujeme dva vlastní tábory. První bude zaměřen na budování areálu a druhý více na experimentální archeologii a prehistorické technologie. V závěru srpna vyjedeme na evropské setkání „nadšenců pravěku" do acheoskanzenu Aubechies v Belgii. Načerpanou inspiraci pak zhodnotíme na podzim v Křivolíku na Festivalu živého pravěku, který se bude konat od  22. do  23. září a na který všechny zájemce srdečně zveme. Bude to největší akce pravěku v Česku, s ukázkami  technologií, života i smrti našich předků za účasti našich i zahraničních skupin.

Vaše práce asi nikdy neskončí…
Velkým projektem letošního roku je výstavba areálku doby železné, na který se nám podařilo získat grant Nadace Vodafone ČR. Z těchto prostředků koupíme rákosové došky na pokrytí vzniklých střech. Kromě již zmíněné kuchyně bude areálek tvořit rekonstrukce domu hrnčíře, nová pec na keramiku a skladovací zemnice. Vznikne tak dvorec jako samostatná sídelní jednotka, které jsou pro dobu železnou typické. V budoucnu pak dvorec doplní ještě kovárna a dílna na výrobu železa.
Budování pravěké vesnice zabírá velmi mnoho času, a to nejen členům sdružení, ale  i dobrovolníkům, kteří k nám jezdí pravidelně pomáhat.  Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za poskytnutou pomoc a našim rodinám za podporu a toleranci při realizaci našeho velkého „pravěkého koníčka".
MILAN MICHALSKI