Na stejném místě byla podepsána také první smlouva o partnerství, a to 18. května 1994. Svými podpisy stvrdili první smlouvu tehdejší starostové, Mieczysław Kamiński a Karel Škarka, kteří se podpisu účastnili také letos.

Podpisu nové partnerské smlouvy se tentokrát ujal starosta Petr Hájek a starostka Bystřice Kladské Renata Surma. Nechyběl také místostarosta města Pavel Svatoš a předseda městské rady Bystřice Kladské Artur Pokora. Dalšími členy delegace byli zástupci hasičů, seniorů, škol, spolků, městských rad a obou městských úřadů.

Za čtvrt století spolupráci se uskutečnilo bezpočet nejrůznějších společných kulturních, sportovních a společenských akcí, soutěží, přehlídek, společných prezentací na veletrzích a výstavách atd. Z finančních prostředků přidělených v rámci jednotlivých programů EU, které podpořili vzájemnou spolupráci měst, se pořizovaly propagační materiály od letáků, map, pohlednic až po knižní publikace a dokumentární filmy. Vybavena byla například školní keramická dílna, doplněno vybavení hasičské jednotky, pořízen veletržní stánek, jevištní podium nebo prezentační stánky.

Podpisem deklarace, snahou a vůlí všech zúčastněných je pokračovat v nastolené spolupráci a dále rozšiřovat vzájemné přátelské vztahy a kontakty mezi oběma městy.