Škole se tak naskytne příležitost k dalšímu rozvoji spolupráce s partnerskou školou v Kudowě Zdróji, se kterou spolupracuje již téměř 20 let.

Projekt s názvem „Služby cestovního ruchu v česko-polském příhraničí mladýma očima“ byl schválen letos v lednu Řídicím výborem Euroregionu Glacensis a jeho hlavní myšlenkou je setkávání žáků a pracovníků partnerských škol na obou stranách hranice.

Společně vydají průvodce i kuchařku

Projekt byl oficiálně zahájen dne 26. října, kdy se v sídle školy v Chocni uskutečnila konference. Zde byli účastníci seznámeni s plánovanými aktivitami. Jejich realizace bude zaměřena na poznávání česko-polského příhraničí, kde je plánována společná turisticko-poznávací akce „Broumovské stěny“, dále návštěva Orlických a Bystřických hor v zimě a další výlety směřující k poznávání krás Kladska. Výsledkem těchto aktivit bude vydání Kapesního průvodce po službách cestovního ruchu a společného sborníku s výběrovým česko-polským slovníkem, jehož hlavním obsahem budou příspěvky žáků obou partnerských škol.

Mezi gastronomické aktivity jsou do projektu zařazeny dny české a polské kuchyně, z nichž jeden se uskuteční v Chocni a druhý v Kudowě Zdóji. Výsledkem bude vydání minikuchařky regionálních specialit.

Mezi hlavní cíle projektu patří podpora zájmu mladých lidí o cestovní ruch, poznávání životních podmínek obyvatelstva na obou stranách hranice a v neposlední řadě vytváření neformálních přeshraničních kontaktů mezi žáky a učiteli obou škol.

(tz)