Jak se na hospodaření města projeví koronavirová krize? Bude muset dojít na škrty, ve které oblasti?
Při sestavování rozpočtu jsme samozřejmě byli uvážliví a snažili se šetřit na provozních výdajích.

Protože je naše město v dobré finanční kondici, nemáme žádné dluhy a pro potřeby financování investic máme schválený úvěrový rámec se zahájením jeho splácení od roku 2023, nejsme v roce 2021 nuceni zásadněji omezovat investiční činnost. Dojde však ke spotřebování vnitřních rezerv a v následujících letech bude investiční činnost odkázána převážně na provozní přebytek, který v letošním roce v důsledku pandemie nemoci covid-19 a změn v daňové legislativě výrazně poklesl.

Plánujete i nějaké investice do sportovišť? Mluvilo se o zastřešení zimního stadionu nebo rekonstrukci koupaliště.
V letošním roce plánujeme zahájit akci, která počítá s rekonstrukcí bazénů a příslušenství městského koupaliště. Dále v současné době finišujeme s přípravou na podání žádosti o dotační podporu u Národní sportovní agentury na výstavbu zimního stadionu v rámci programu na výstavbu standardizované sportovní infrastruktury. Pokud bychom byli úspěšní a dotační podporu získali, mohli bychom uvažovat o zahájení realizace ještě letos. Bez dotační podpory není bohužel realizace této akce reálná.

Dále se budeme znovu snažit získat dotační podporu na nový tartanový ovál fotbalového stadionu, kde jsme minulý rok nebyli úspěšní s žádostí na ministerstvu pro místní rozvoj a skončili jsme „pod čarou“ podpořených projektů.

Jak pokračuje příprava rozpočtu města? Obyvatele asi nejvíc zajímají investiční akce, na které letos dojde řada.
Příprava rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2021 pokračuje podle stanoveného harmonogramu tak, aby návrh rozpočtu mohl být předložen k projednání a ke schválení na jednání zastupitelstva města dne 9. února. Sestavení návrhu rozpočtu bylo pro municipality poněkud obtížnější než v jiných letech. Daňové příjmy byly obtížně předvídatelné, a to zejména v důsledku negativních dopadů koronavirové krize a změn v daňové legislativě, především pak zrušení superhrubé mzdy.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 máme zařazeny zejména tyto významnější investice: parkoviště u Muzea starých strojů a technologií, skatepark, rekonstrukci vakového jezu na koupališti, lávku přes Divokou Orlici, rekonstrukci zámeckých schodů, úpravu dopravního a pobytového prostoru v ulicích Macharova a Chelčického, rekonstrukci bazénů a příslušenství městského koupaliště, zimní stadion Žamberk a revitalizaci parku u Centra sociální péče. Výše rozpočtu na investiční činnost představuje částku zhruba 121 milionů korun.

Náročným projektem byla protipovodňová opatření na Divoké Orlici, oproti předpokladu se ho loni nepodařilo dokončit. Co tomu bránilo?
Hlavním důvodem byla zejména skutečnost, že zhotovitel se potýkal v důsledku pandemie covidu-19 s problémem včasného zajištění potřebné stavební kapacity a dodávek materiálu pro zdárné dokončení stavby ve smluvním termínu. Dalším důvodem byly četné zvýšené průtoky na Divoké Orlici, které bránily v realizaci díla. Hlavní stavební práce však byly dokončeny, zbývají drobné dokončovací práce, kdy se jedná o marginální záležitost. Protipovodňová opatření jsou nyní plně funkční.

Podpoří město kulturní instituce, organizace či podnikatele, kteří kvůli covidu utrpí ztráty?
V současné době takové kompenzace zajišťuje stát. V případě, že obdržíme konkrétní žádost, například na prominutí nájmu, budeme ji posuzovat individuálně. O plošné podpoře v současné době neuvažujeme.

Daří se městu i v této nejisté době plánovat kulturní a společenské akce, nebo vyčkává, jak se bude vyvíjet pandemie?
Plánování kulturních a společenských akci je nyní velmi složité a nejisté. Akce jsou připravovány v souladu s plánem dle kalendáře akcí a lze říci, že vyčkáváme, zda nám aktuální epidemiologická situace v návaznosti na platná krizová opatření dovolí konkrétní akci uskutečnit, či nikoliv. Příslušná pravidla a omezení musíme dodržovat.

Žamberk má bohaté partnerské kontakty. Ty pokračují, nebo je zabrzdila situace ve světě?
V loňském roce po vypuknutí pandemie došlo i k dočasnému utlumení plánovaných akcí v rámci partnerských styků. Předpokládáme, že po odeznění pandemie a uvolnění krizových opatření budou partnerské styky čile pokračovat.

Zazněly dotazy, jak to bude s dalším využíváním zámeckého parku. Už se rýsuje dohoda s vlastníkem parku Davidem Parishem?
Jednání s panem Parishem ohledně využívání zámeckého parku byla z důvodu nepříznivé epidemiologické situace odložena. Po ukončení nouzového stavu budeme v jednáních pokračovat a pevně věřím, že nalezneme oboustranně přijatelné řešení.

Když se ohlédnete za uplynulými měsíci, z čeho osobně máte největší radost? Co vám naopak působí starosti?
Velkou radost mi udělala skutečnost, že městu Žamberk bylo v prosinci v rámci hodnocení finanční kondice měst v letech 2015 − 2019 podle metodologie Rating BI 2005 uděleno Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR hodnocení v kategorii A. Toto hodnocení potvrzuje, že v uplynulých letech jsme udržovali finanční zdraví města ve výborné kondici.

Velké starosti mi stejně jako mnoha dalším lidem dělá vlekoucí se koronavirová krize a s ní spojené negativní dopady, a to ve všech aspektech. Moc si přeji, abychom se co nejdříve mohli vrátit ke standardnímu způsobu života.