Zaměstnanci domu dětí také nabídli svou pomoc městu a nyní pracují jako dobrovolníci v domově důchodců. „Pro seniory, které teď nesmí navštěvovat jejich příbuzní, je tato doba psychicky velmi náročná. Za možnost jít se v doprovodu projít nebo projet ven a hlavně si popovídat jsou nesmírně vděční. A my máme pocit, že děláme něco užitečného,“ konstatovali pracovníci DDM.