„Přívalové deště jakoby chtěly prověřit naše odhodlání a výdrž dělníků. Jako naschvál přichází déšť do právě probíhajících terénních úprav,“ vysvětlili na svém facebookovém profilu.

Nicméně ani nepřející počasí práce na Boudě nepřeruší. Pracovníci už dokončili druhý nátěr fasády, staveniště pomalu mizí a podařilo se už také osadit pancéřové dveře ve vstupu pro pěší.

Zdroj: Youtube

Souběžně s rekonstrukcí vchodového objektu probíhá také restaurování historického znaku Československé republiky, který poznamenaly neopatrné opravy provedené v době hlubokého komunismu. Znak se má stát významným prvkem interiéru. „V kamenické dílně odstranili poslední z komunistických oprav znaku – hlavně cementové výplně z levé tlapy lva a nepůvodní betonový dráp. Ten je nahrazen pískovcovým,“ vysvětlil ředitel králické pevnostní oblasti Petr Štemberk.

Dokončen byl zároveň také prsní štítek s původním znakem Slovenska. „V Ostroměři zhotovili rovněž pískovcovou kopii prsního štítku s komunistickým znakem Slovenska, ta původní betonová nešla sejmout v kuse a rozpadla se při odstraňování,“ dodal Štemberk. Záměrem je totiž vystavit i tuto verzi štítu poblíž informační tabule, která bude věnována historii Orlických kasáren.

O opravách Boudy jsme psali již dříve:

Na konci května se pak navíc na rekonstruovaný objekt po 83 letech vrátila bojová stanoviště. Přesné repliky pancéřových zvonů musí mít například masivní manipulační čepy a otvory ve stěně zvonu určené k osazení střílen mají přesně ten tvar, jaké měly původní odlitky po svém opracování.

„Po elektrifikaci ze Suchého Vrchu a výstavbě provozní budovy pokračuje Pardubický kraj další etapou rozvoje tvrze pro zvýšení turistické atraktivity,“ řekl hejtman kraje Martin Netolický. Právě Pardubický kraj dělostřeleckou tvrz v současnosti vlastní. Plánována je dále příprava nové muzejní expozice v interiérech, kde bylo dosud zázemí pro průvodce či turisty.