„Vrata jsou aktuálně po metalizaci a jdou na provedení nátěrů. Teď už je to opravdu jen otázkou dnů, než doputují na místo ve vjezdu vchodového srubu a osadí se do rámu,“ vysvětlil ředitel Muzea Československého opevnění Martin Ráboň.

Současnému stavu předcházela řada dílčích prací jako například betonáž rámu do kapes, které byly připraveny při stavbě srubu v roce 1937.

Na konci května se navíc na rekonstruovaný objekt po 83 letech vrátila bojová stanoviště. Přesné repliky pancéřových zvonů mají masivní manipulační čepy a otvory ve stěně zvonu určené k osazení střílen mají přesně ten tvar, jaké měly původní odlitky po svém opracování.

Souběžně s rekonstrukcí vchodového objektu probíhalo také restaurování historického znaku Československé republiky, který poznamenaly neopatrné opravy provedené v době hlubokého komunismu. Znak se má stát významným prvkem interiéru. „V kamenické dílně odstranili poslední z komunistických oprav znaku – hlavně cementové výplně z levé tlapy lva a nepůvodní betonový dráp. Ten je nahrazen pískovcovým,“ vysvětlil ředitel králické pevnostní oblasti Petr Štemberk.

Plánována je dále příprava nové muzejní expozice v interiérech, kde bylo dosud zázemí pro průvodce či turisty.