Jako hlavní je nově označena ulice Dělnická pokračující do jednosměrné ulice Tyršovy. Ulice Čs. armády od nemocnice je označena „stopkou“ a je třeba dát přednost.

Výjezd z Kociánky Smetanovou ulicí ve směru k nemocnici je dnes výjezdem z „obytné zóny“ (tedy jako z místa ležícího mimo pozemní komunikaci) a řidiči vždy musí dát přednost, a to zejména vozidlům jedoucím zleva po hlavní silnici od budovy Policie ČR.

Vznikají zde kolizní situace, je zde upozorňující dopravní značka.

Řidiči i chodci jsou vyzýváni k maximální opatrnosti a dodržování předpisů.