Pozemky o celkové výměře 3042 m² jsou v katastrálním území Celné, zčásti tvoří břeh a částečně leží pod silnicí. Ještě před bezúplatným převodem úřad prošetřil nabývací doklady majetku. Zjistil, že pozemky byly původně zapsány v knihovních vložkách pro osoby německé národnosti a byly konfiskovány na základě dekretu.