K jejich nárůstu došlo 
i v celé republice, kdy hasiči v létě vyjížděli k nejvíce požárům za posledních dvacet let. „Od 1. července do 30. srpna zasahovali hasiči u 5 738 požárů," řekla tisková mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

„Tradičně nejvíc požárů je v létě v přírodním prostředí a nejčastějšími příčinami jsou lidská nedbalost 
a technické závady. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od jisker ze zemědělské techniky, vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu a podobně," vysvětlila Nicole Zaoralová.

Hasiči proto lidem radí, jak se mají chovat, aby nezpůsobili vznik požárů 
a neohrozili tak sebe a jiné: V přírodě je lepší, vyhnout se použití sirek, cigaret, zapalovačů nebo vařičů. Na cigarety se také váže celoroční zákaz kouření v lesích. Ohně lze rozdělávat a udržovat pouze na vyhrazených místech, jinak lidé mohou 
z lesa odejít s pokutou až do 15 tisíc korun. Pokud dojde k požáru a nejedná se 
o trestný čin, tak se může výše pokuty vyšplhat až na 25 tisíc. Zakázáno je i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a vypalování trávy a porostů. Oheň lze rozdělat minimálně 
50 metrů od okraje lesa. Lidé by nikdy neměli zapálit 
a udržovat oheň na pasekách, v přírodě nebo na volném prostranství. Pakliže lidé oheň v přírodě rozdělají, nesmí od něj odejít a po jeho uhašení je třeba ohniště důkladně zalít vodou a spáleniště s popelem přikrýt vrstvou zeminy. Pozor si lidé mají dát i na užití propanbutanových nebo lihových vařičů.

Lidé by při vysokých letních teplotách měli být opatrní i při manipulaci 
s vysoce hořlavými kapalinami a plyny. Dále by si měli rozmyslet, kde v přírodě zaparkují, protože i rozžhavený výfuk může způsobit požár suché trávy nebo jiných hořlavin.