Cestující z řad žáků a studentů tak nemají šanci stihnout včas začátek vyučování. Město předem o změně nevědělo, nemohlo se k ní vyjádřit a proto nyní požaduje navrácení odjezdu z Chocně v 7.29 hodin. Změna nyní ovlivňuje 200 lidí. „Což je velmi vysoký počet osob na to, aby město tuto nastalou komplikaci přehlíželo," informuje městský web.