Loni se ozvaly hlasy, že je pouť stále stejná  a  „chtělo by to něco nového“. Rada sice smlouvu schválila, ale jen těsnou většinou. „Paní Spilková nám předložila lepší cenovou nabídku a garanci nových atrakcí. Řekli jsme, že po letošní pouti možná nastane ta doba, kdy si vysoutěžíme nového pronajímatele. Uvidíme, zda to něco přinese, protože, po pravdě řečeno, rodinné klany světských mají trh rozdělen,“ uvedl starosta Petr Hájek. Úvahy o přesunutí poutě z malého náměstí jinam se ukázaly jako nereálné, vhodné pozemky buď město v plné míře nevlastní, nebo by bylo problematické zajistit požadovaný příkon elektrické energie.