Návštěvníci budou moci zhlédnout historické doklady z oblasti poštovních razítek,
doporučených zásilek a vlakových pošt. K vidění budou i exponáty z pražského Poštovního muzea. K zakoupení budou nabídnuty publikace o historii pošty, dopisnice a obálky s přítisky, které bude možno orazítkovat pamětním kašetem a ofrankovat známkami s potištěnými kupony.
V den slavnostního otevření 3. května v době od 17 do 19 hodin bude na výstavě poštovní přepážka s denním razítkem a příležitostnou rekomandační nálepkou.
Výstava o historii místní pošty potrvá do 15. června. A jaká vlastně byla? O tom vypráví článek napsaný Vladimírem Chládkem.

Před kyšperskou poštou v roce 1908.¨¨

Před kyšperskou poštou v roce 1908.

Z historie pošty Kyšperk – Orličné – Letohrad, která v letošním roce slaví 150 let svého trvání.

Poznámka: Kyšperk, Orličné a Letohrad jsou názvy, které byly postupně pro naše město poštou používány.

Od nepaměti se údajně chodilo z Kyšperka na poštu až do Brna. Teprve ze spisů Všeobecné dvorské komory se dozvídáme konkrétní údaje o poštovních poslech. Od roku 1753 je ve spisu č. 10 – 1753 – 1768/15 uváděn jistý Mikuláš Vyhnálek jako privilegovaný posel, který předával a odebíral dopisy v poštovní stanici v Hradci Králové.
V roce 1836 byla zřízena pošta v sousedním Žamberku a Kyšperk byl přidělen k ní. V roce 1845 byl zahájen provoz na železnici Olomouc – Praha přes Ústí nad Orlicí. Od roku 1850 dochází na železničních tratích, v mocnářství dosud vybudovaných, k zavádění vlakových pošt, které se rychle osvědčily.

Pojízdná pošta

Kyšperk začal využívat poštu v Ústí nad Orlicí prostřednictvím žamberské pojízdné pošty, která přes Kyšperk do Ústí nad Orlicí a zpět jezdila.
V roce 1847 si Kyšperk podal první žádost o zřízení poštovní instituce v místě, v roce 1858 další. Až třetí žádost z roku 1862 byla vyřízena kladně.
Výnosem č. 4 odst. 34 ze dne 28. 1. 1863 ministerstva obchodu, pod jehož pravomoc řízení poštovní organizace Rakouska – Uherska v letech 1862 – 1918 náleželo, bylo rozhodnuto o zřízení poštovní expedice v Kyšperku.

Měšťan expedientem

Dne 15. května 1863 byl výnosem č. 20 odst. 289 jmenován poštovním expedientem v Kyšperku Alois Liebich, zdejší měšťan a majitel domu čp. 51 na náměstí, kam byla expedice umístěna. Byla to malá poštovní provozovna, která přijaté zásilky expedovala na nejbližší (nadřízený) poštovní úřad v Žamberku.
Město bylo ale nespokojeno se zřízením pouze poštovní expedice, usilovalo o urychlenou přeměnu na vyšší stupeň, tedy poštovní úřad, hlavně z hlediska zvýšení důležitosti Kyšperka.
A povedlo se to brzy, hlavně díky majitelce kyšperského velkostatku hraběnce Nimptschové a starostovi města Glietschovi.
Ještě v roce 1863, dne 16. srpna, byl výnosem č. 11735 – 2660 zřízen v Kyšperku c.k. poštovní úřad a ustanovením č. 43 odst. 429 byl prvním kyšperským poštmistrem jmenován stávající expedient čtyřiačtyřicetiletý Alois Liebich.
Poštovní úřad byl i nadále umístěn na náměstí, v Liebichově domě č. 51.

Syn zdědil místo

Když 19. dubna 1871 první kyšperský poštmistr zemřel, nastoupil na poštmistrovské místo jeho pětadvacetiletý syn, také Alois Liebich. Poštmistrem byl jmenován výnosem ministerstva obchodu č. 16 odst. 80 ze dne 29. srpna 1871 a téhož dne složil služební přísahu.
Po prohrané válce Rakouska s Pruskem v roce 1866 nastal rozvoj železniční dopravy. Ve východních Čechách byla nejdříve postavena trať Hradec Králové – Žamberk – Kyšperk – Lichkov, kudy projel slavnostní zahajovací vlak 14. ledna 1874. Jako druhá v pořadí následovala trať Ústí nad Orlicí – Kyšperk, otevřená 5. října 1874 a poslední byla dne 15. října 1875 otevřena spojka z Lichkova do Mezilesí.
Železniční dopravu začala využívat i pošta a Kyšperk se postupně stal jedním ze středisek vlakových pošt.
Nicméně osobní a poštovní doprava dostavníky byla stále důležitá, sloužila hlavně k přepravě osob a poštovních zásilek k železničním stanicím. Ze Žamberka se pošta vozila v poštovním dostavníku, v němž bylo místo i pro čtyři cestující, na kyšperské nádraží denně v 11.30 hod. k vlaku do Ústí nad Orlicí se zásilkami na Brno a Vídeň. Zpět odjížděl dostavník ve 3.30 odpoledne do Žamberka a dále až do Rokytnice v Orlických horách. Tato pravidelná poštovní jízdní doprava se udržela v provozu až do začátku 1. světové války v roce 1914.

Vlaková pošta číslo 118 Letohrad – Ústí n. O. 17. 9. 1957 doporučeně.

Vlaková pošta číslo 118 Letohrad – Ústí n. O. 17. 9. 1957 doporučeně.

Pořídili si telegraf

V říjnu 1886 byl při poštovním úřadě zřízen i úřad telegrafický, na jehož zřízení přispělo město částkou 70 zlatých. Měsíčně se přijímalo průměrně sedmdesát telegramů, stejně tolik se jich odesílalo.
Když 3. ledna 1905 Alois Liebich ml. zemřel, byl poštmistrem ustaven žamberský rodák Antonín Charfreitag, který v Kyšperku působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1923.
V roce 1905 poštovní úřad přesídlil z náměstí do čp. 44 v Komenského ulici, kde byly pro neustále vzrůstající poštovní provoz vhodnější prostory.
V září roku 1908 se konaly první pokusné telefonní hovory, telefonní centrála se šesti abonenty byla uvedena do provozu v lednu 1909.
Po odchodu poštmistra A. Charfreitaga do důchodu v březnu 1923 řídila poštovní úřad v zastoupení Vlasta Dostálová. Až v prosinci 1924 byla do funkce poštmistrové jmenována Emilie Mikysková.

Agenda roste

V té době poštovní agenda značně vzrostla, proto byly poštovní provozy rozšířeny o první patro domu, kam byl umístěn telegraf a telefon. Počet úřednických sil se zvýšil na čtyři.
V srpnu 1936 byl poštmistrem jmenován Adolf Chvátil, dosavadní poštovní revident v Žamberku, který na kyšperské poště působil až do června 1944, kdy odešel do důchodu.
V červenci 1944 byl do funkce poštmistra (od roku 1948 vedoucího poštovního úřadu) jmenován Jan Havlíček, úředník pošty v Žamberku.
V roce 1950 došlo ke sloučení obcí Kyšperk, Kunčice, Orlice a Rotnek a k následnému přejmenování města na Orličné (pošta používala razítka a nálepky s názvem Orličné od 1. 6. do 31. 7. 1950) a od 1. 8. 1950 na Letohrad.
Od poloviny roku 1951 působil jako vedoucí pošty v Letohradě František Veselý, dosavadní poštovní revident v Lichkově.
S rozšiřujícími se službami a zvyšujícím se počtem zásilek přibýval počet poštovních zaměstnanců, jak pracovníků u přepážek, tak listonošů – doručovatelů.
Po odchodu F. Veselého nastoupil v roce 1961 do vedoucí funkce Jaroslav Čtvrtečka z Jablonného nad Orlicí.

Rekonstrukce pošty

V roce 1970 proběhla generální oprava celého objektu pošty včetně rekonstrukce stávající manuální telefonní ústředny na automatickou.
Po odchodu J. Čtvrtečky do důchodu v srpnu 1971 zastával místo vedoucího pošty do roku 1976 Ladislav Filip z Lichkova, po jeho odchodu působili na místě vedoucího Ing. Josef Ficner (1976 – 1978), Vlasta Tomanová (1978 – 1983) a Marie Hubálková (1983 – 2007).
V květnu 1999 začala na sídlišti U Dvora výstavba budovy nové pošty, která byla pro veřejnost slavnostně otevřena 15. listopadu téhož roku.
V současné době je vedoucí letohradské pošty Vlasta Sauerová.
Ing. Vladimír Chládek

Letohrad 15. 9. 1976.

Letohrad 15. 9. 1976.