Ve speciálním vlaku budou použity dva vozy řady Postw, které v roce 1985 vyrobili vagonáři ve Studénce. Tehdy bylo vyrobeno 200 vozů a bylo to naposledy, kdy se u nás poštovní vozy vyráběly. První – muzejní – vůz soupravy je výjimečný tím, že má jako jediný z vozového parku České pošty zcela zachováno vybavení, které ke své práci potřebovala posádka vlakové pošty. Po dobu akce v něm budou přijímány listovní zásilky a pracovnice je budou orážet příležitostným poštovním razítkem České pošty a kašetem k výstavě „Letadlová pošta". Vlak ze Třebové odjede v 10.40. (tz, miš)

Vlak připomíná výročí vlakové pošty.