Píšete nám

Dobříkov – Asi není v obci člověk, který by neměl v poslední době negativní poznatky s prací České pošty nebo o nich alespoň neslyšel. Propad těchto služeb přišel loni v září se stěhováním dodejny ve Vysokém Mýtě do Chocně a výpovědí 13 z 15 doručovatelů z pracovního poměru, které se nepodařilo do dnešních dnů adekvátně nahradit.
Občanům přestaly docházet důležité zásilky, pohledy, peníze, balíky, letáky, nevybíraly se poštovní schránky a byly dny, kdy pošta nejela vůbec. Lidé běžně sháněli (a dodnes shánějí) své zásilky po různých poštách a některé se ztratily. A tento stav přes drobná zlepšení trvá dodnes. Po vlně stížností ze stany nespokojené veřejnosti a nemožnosti se individuálně dovolat nápravy, spojily se obce České Heřmanice, Dobříkov, Sruby, Vraclav, Vysoké Mýto a Zámrsk ke společně koordinovaným postupům, které by vedly k nápravě stavu, psali jsme, volali, měli osobní jednání s oblastním vedením pošty a asi jste zaznamenali zprávy v novinách či reportáž v televizi.
Jenže jako když mluvíte do zdi. Situace se obrátila až 2. 12. 2015, kdy byla u nás v Dobříkově schůzka starostů uvedených obcí s pracovníky Českého telekomunikačního úřadu, který je ze zákona dozorovým orgánem a může poštu sankcionovat. (Představte si něco jako Česká obchodní inspekce pro obchodníky.) Náhle bylo ochotno s námi konečně jednat vrcholové vedení České pošty v Praze (a ještě ne se všemi) a prozatímní výsledek je asi tento:
Ve spojitosti s řešením současného stavu bylo dohodnuto, že občané budou informováni, aby v případě problémů s doručováním zásilek zasílali svoje stížnosti a podněty na e-mailovou adresu: dodejna.56500@cpost.cz, kterou pošta nově zřídila, nebo na adresu: vedoucí depa Blanka Kašparová, Depo Česká Třebová 70, Topolová 2060, 567 07 Česká Třebová, popřípadě je zatelefonovali na telefonní číslo 605 225 565. Zároveň se stanovil termín 1. 3. 2016 jako definitivní termín stabilizace doručovacích služeb v obcích Vysokomýtska.
Stejně jim nevěříme. (Údajně chystají další optimalizaci služeb.) Tedy pokud se svou stížností neuspějete na výše uvedeném kontaktu, neváhejte stížnost dodat na Obecní úřad Dobříkov, případně na některou z výše uvedených obcí, třeba v kopii. (Pro jistotu můžete učinit obojí.) Ideálně se musí týkat porušování vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování. Znamená to, že se jedná pouze o listovní zásilky, peněžní služby a balíky. K tomu, aby bylo možné stížnost šetřit, je třeba, aby obsahovala konkrétní údaje (kopie dokladů – výzvy k vyzvednutí zásilky, kde je číslo zásilky, popsání problému, proč to nebylo včas dodáno, nebo byla uvedená jiná pošta, než kde se zásilka nacházela, byla uvedená špatná adresa, ve schránce byla výzva jiného adresáta, výzva byla vložena do schránky, přestože byl adresát doma atd.). Zkrátka je potřeba mít dostatek konkrétních údajů, které se dají prošetřit. V opačném případě je dost pravděpodobné, že stížnost bude odmítnuta jako nekonkrétní. Podrobnější kopie zápisů z jednání jsou na www.dobrikov.cz v sekci úřední deska Dále doporučujeme zkontrolovat si číselné označení domu. Chodí tu často cizí doručovatelé a obtížně se orientují.
A služby České pošty budou tématem i letošního masopustu 6. února spolu s EET (elektronická evidence tržeb).
Jiří Svatoš, starosta obce Dobříkov

O situaci se vědělo dlouhé měsíce předem. Výsledkem je zklamání

Po přečtení článku o doručování na Vysokomýtsku z minulého pátku (15. 1.) jsme se pobavili. Čiší z něj silná neznalost místního dění a odtržené reakce páně Junka od normálního života. A tak pro zjištění skutečností, které předcházely kritické situaci v doručování, jsem vyrazil za těmi, kterých se situace přímo týkala. Tedy dnes už bývalými doručovatelkami a těmi, kterým je doručováno.
Vývoj kritické situace na poště V. Mýto se táhl v kuloárech i otevřeně již od počátku minulého roku, kdy začínalo být jasné, jak bude „kvalitně zreorganizováno" doručování listovních zásilek i balíků. Když se v průběhu roku doručovatelky s konečnou platností začínaly dozvídat to, že budou zásilky přebírat v Chocni, vlakem plné tašky převážet do Mýta, začala všeobecná nespokojenost, vrcholící hromadnými výpověďmi. Ze strany vedení byly reakce v duchu hesla „jak chcete, za vraty čekají další". Podle toho pak vypadaly výsledky doručování.
Je samozřejmé, nemají-li nové pracovnice, které zpočátku dojížděly až z Havlíčkova Brodu, Přelouče atd., tak zvanou doručovací mapu k dispozici, nastanou problémy. Nespočívaly tedy v tom, jak si vymyslel pan Junek, že tyto nové pracovnice, „než byly zaučeny", nespokojeně odcházely. Ony byly hozeny do terénu i bez těch základních informací a navíc v síti vesnic a osad pak už vůbec nemohly reagovat bez již zmíněných doručovacích map.
Doručování balíků – zde nutno podotknout, že se situace změnila k dobrému alespoň v tom, že adresát se o této zásilce dozví, pokud odesílatel zná jeho číslo mobilu, sms-kou. Protože dostávám dost balíkových zásilek poštou, čekám zpravidla nečinně od rána až do odpoledne. Inu budiž. Přesto ale jeden negativní příklad: Nejmenovaná čerpací stanice očekávala zásilku cenného balíku s dálničními známkami. Když se jim zdálo, že doručení trvá již dlouho – to bylo 18. 1. 2016 – tak po urgencích si sami dohledali, že tento cenný balík se již od 11. 1. uložil na poště V. Mýto, ale adresát nic nevěděl. Že by to byla jen výjimka? Doufejme že ano.
A ještě k onomu nešťastnému cestování doručovatelek vlakem. Když se stalo, že dotyčná při přebírání nestihla odjezd vlaku do Mýta, nezbývalo než čekat hodinu i déle na další spoj. Chudák doručovatelka, byl-li adresát netrpě-livý.
A co závěrem? Pan Junek a i veřejní činitelé by měli jít blíž k lidem. O nezáviděníhodné situaci se vědělo dlouhé měsíce předem. Jako obrovský otazník se vše nechalo dojít až k trpkému zklamání pracovnic pošty a i občanů. Článek z 15. 1. v závěru žádá, aby si občané eventuálně pomocí mailů stěžovali na svých úřadech a upozorňovali na nedostatky. Vědí vůbec tito lidé, jaká je skladba obyvatelstva na vesnicích? To si myslí, že každý obyvatel používá internet? Jděte prosím mezi lidi, anebo někam jinam!!!
Popřeji jenom všem, majícím s doručováním co do činění, pevné nervy a hodně zdaru do dalších změn (možná), kterými nás pražští úředníci překvapí.
Jan Mračno st., Vysoké Mýto