ŘSD zatím nejdál postoupilo s přípravou úseků Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov. Začalo již vykupovat pozemky na trase silnice, letos má k dispozici 145 milionů korun. Podle Souška by bylo možné z dalšího úseku vydělit části Zámrsk – Hrušová a Hrušová – Gajer, které by tvořily obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle.
„Naší snahou je, aby na ně byla samostatná příprava a začaly se tvořit samostatně a v předstihu," uvedl Soušek. Tvrdí, že s touto myšlenkou souhlasil při své nedávné návštěvě ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák. Rovněž byl dokončen proces hodnocení dopadu stavby na životní prostředí EIA.
Stavba R35 na území Pardubického kraje by měla stát 40 miliard korun. Stovky milionů padnou na přípravu dokumentací, povolení nebo geologické průzkumy. Na výkupy pozemků budou silničáři potřebovat 650 milionů korun. Hlavní část chtějí silničáři vykoupit letos a příští rok. Výstavbu prvních dvou úseků plánuje ŘSD v letech 2014 až 2017, navazující stavby budou hned následovat.
ŘSD zatím o vyčlenění obchvatů obou měst neuvažuje. Projekt silnice R35 od Ostrova po Staré Město na Svitavsku je rozdělen na šest staveb, které se liší od Souškem navrhovaného členění. „Tyto stavby jsou ve stejné fázi přípravy. V současné době se na ně zpracovávají záměry projektu a projekty předběžného geotechnického průzkumu, které budou dokončeny v tomto roce. Přidělené finanční prostředky pro přípravu těchto staveb v letošním roce ve výši 6,2 milionu korun jsou dostačující," sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Dokončuje se také hodnocení ekonomické efektivnosti stavby R35 v celém úseku Opatovice – Mohelnice.
Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 předpokládá na těchto šest úseků přidělení 120 milionů korun. Podle ŘSD by to mělo stačit na další přípravu staveb, například na provedení geotechnických průzkumů a zadání a zahájení prací na projektových dokumentacích pro územní rozhodnutí.
Celá rychlostní komunikace R35 má vést z Liberce přes Hradec Králové kolem Vysokého Mýta a Litomyšle dál na Moravu. Bude alternativou dálnice D1, urychlí dopravu a uleví obcím, které nyní protíná silnice I/35.